Hoạt động các địa phương

Ngày 7/10/2021, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) tại xã Thái Bình, huyện Đình Lập.

Để nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn, ngày 18/8/2021, UBND huyện Chi Lăng ban hành Kế hoạch số 192/KH-UBND về tổ chức phong trào cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang thực hiện “Ngày chủ nhật đỏ chung sức xây dựng NTM”. Theo đó, vào ngày nghỉ cuối tuần, cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện sẽ sát cánh cùng người dân tham gia xây dựng công trình, phần việc trong xây dựng NTM.

Với sự chung tay, góp sức của người dân, việc triển khai xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao trên địa bàn xã Bằng Mạc, huyện Chi Lăng đã đạt được những kết quả rõ nét.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song với sự chủ động, quyết tâm từ huyện đến các thôn, bản, việc triển khai thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn huyện Lộc Bình đã có những chuyển biến tích cực.

Ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), huyện Bắc Sơn chỉ đạo các xã NTM tiếp tục tập trung củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Trong đó, nổi bật nhất là xây dựng các khu dân cư NTM kiểu mẫu và xã NTM nâng cao.

So với các xã điểm phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2021 thì xã Thiện Long, huyện Bình Gia gặp nhiều khó khăn nhất. Trước thực tế đó, các cấp, ngành trên địa bàn huyện đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để hỗ trợ, gỡ khó cho xã.

Năm 2021, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất trong xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Hữu Lũng là phấn đấu đưa xã Yên Thịnh đạt chuẩn NTM. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cũng như một số yếu tố khách quan khác khiến cho việc triển khai các tiêu chí gặp nhiều khó khăn. Trước thực tế đó, huyện Hữu Lũng vẫn đặt quyết tâm cao nhất để hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM.

Trong những năm qua, sự chung tay, góp sức của người dân đã góp phần không nhỏ vào kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Văn Lãng.