Tin tức - Sự kiện

Trong những năm qua, việc triển khai các đề tài, dự án thuộc Chương trình khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua đó, góp phần vào việc thúc đẩy xây dựng NTM trên địa bàn.

Những năm qua, cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã đã thường xuyên quan tâm quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân các dân tộc, nhất là ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng trọng điểm về quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh.

Từ đầu năm 2022 đến nay, bên cạnh các xã được chọn chỉ đạo điểm xây dựng nông thôn mới (NTM), nhiều xã khác trên địa bàn tỉnh cũng nỗ lực, quyết tâm trong xây dựng NTM. Trong đó, có 5 xã vượt trội hơn cả đã và đang phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Sau khi 100% các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), từ năm 2018 đến nay, thành phố Lạng Sơn tiếp tục chỉ đạo các xã củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, trong đó tập trung xây dựng xã NTM nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Thời gian qua, uỷ ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, tích cực thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động (CVĐ), nhất là CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), tính đến tháng 10/2022, đã có 5.860 xã (71,3%) đạt chuẩn nông thôn mới; có 925 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 110 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Bình quân cả nước đạt 17,1 tiêu chí/xã.

Thời gian qua, các cấp, ngành chức năng trên địa bàn tỉnh đã chú trọng các giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ phụ trách chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Qua đó, góp phần thúc đẩy triển khai chương trình OCOP có hiệu quả theo kế hoạch của tỉnh đề ra.

Ngày 06/10/2022, UBND huyện Cao Lộc tổ chức chương trình Phát động đợt thi đua cao điểm ủng hộ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2022.