Tin tức - Sự kiện

Năm 2021, việc triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu trên địa bàn thành phố Lạng Sơn tiếp tục được quan tâm chỉ đạo sát sao và đạt được những kết quả tích cực.

Thời gian của năm 2021 còn rất ít, chính vì vậy thời điểm này, các huyện đang tập trung đôn đốc, chỉ đạo đơn vị thi công triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt để vừa đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở các xã điểm nông thôn mới (NTM).

Năm 2021, xã Tân Văn, huyện Bình Gia được chọn là 1 trong 5 xã điểm của tỉnh phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) nâng cao. Tuy nhiên, đến thời điểm này, tiến độ thực hiện của xã rất chậm và việc không đạt chuẩn theo kế hoạch đã hiện hữu trước mắt.

Trong những năm qua, việc thực hiện tiêu chí đổi mới hình thức tổ chức sản xuất (tiêu chí 13) trong xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Bắc Sơn được triển khai một cách bài bản, đi vào thực chất và đạt được những kết quả tích cực.

Không dừng lại ở việc đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và người dân xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình đã nỗ lực, chung sức, đồng lòng, từng bước hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao.

Mặc dù mới được triển khai thực hiện, kinh phí hỗ trợ ít song việc triển khai xây dựng các khu vườn mẫu trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định.

Từ đầu năm 2021 đến nay, việc triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Tràng Định gặp không ít khó khăn, lúng túng dẫn tới khó hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM năm 2021 đề ra. Trước thực tế đó, huyện đang “gồng mình” để triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Từ đầu năm 2021 đến nay, mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định, song việc triển khai thực hiện tiêu chí môi trường ở các xã điểm phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2021trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp những khó khăn nhất định. Thời điểm này, các xã đang nước rút thực hiện tiêu chí này.