Hoạt động các địa phương

Thời gian qua, các cấp hội nông dân (HND) trên địa bàn huyện Bắc Sơn đã triển khai sâu rộng các phong trào thi đua do cấp trên phát động, đặc biệt là phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới (NTM). Phong trào đã đạt những kết quả tích cực, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn trên địa bàn.

Là 1 trong 5 xã được tỉnh chọn chỉ đạo điểm phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2023, ngay từ đầu năm, cấp ủy, chính quyền xã Điềm He, huyện Văn Quan đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chung sức, quyết tâm hoàn thành 19/19 tiêu chí xã NTM nâng cao theo kế hoạch đề ra.

Những năm gần đây, bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước, người dân trên địa bàn huyện Bình Gia đã tích cực chung tay, góp sức thực hiện các tiêu chí nông thôn mới (NTM). Qua đó, góp phần vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM chung trên địa bàn.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2023, ngay từ những năm trước đó, xã Lâm Ca, huyện Đình Lập đã chủ động bắt tay vào thực hiện các tiêu chí.

Thời gian còn lại của năm 2022 không nhiều, chính vì vậy, thời điểm này, huyện Bắc Sơn đang dồn lực để khẩn trương hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2022 đề ra.

Những năm gần đây, việc huy động nguồn lực xã hội hóa để chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM) đã được huyện Chi Lăng quan tâm sát sao. Qua đó, góp phần quan trọng vào kết quả xây dựng NTM chung trên địa bàn huyện.

Theo bộ tiêu chí quốc gia xây dựng xã NTM giai đoạn 2021-2025, tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm gồm 12 chỉ tiêu thành phần. Đây là tiêu chí có nhiều chỉ tiêu thành phần nhất trong tổng số 19 tiêu chí xã NTM. Để thực hiện tiêu chí này, huyện Đình Lập đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp.

Ngày 14/9/2022, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng tổ chức lễ đón bằng công nhận xã Quan Sơn đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2021.