Hoạt động các địa phương

          Bắt tay vào xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2017 với bộn bề khó khăn, song với quyết tâm của cấp ủy, chính quyền huyện, xã, sự chung sức đồng lòng của nhân dân, đến nay, huyện Lộc Bình đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

          Chiều 15/11/2017, đoàn công tác Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lạng Sơn do đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn đã đến học tập, trao đổi kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới tại huyện Chi Lăng.

          Ngày 11/8/2017, đồng chí Nông Thị Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn và đoàn công tác TP Lạng Sơn đã đến trao đổi kinh nghiệm về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Văn Lãng.

          Từ ngày 13/07 đến ngày 15/07/2017, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Văn Lãng phối hợp với Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới năm 2017.