Thứ tư, 17 Tháng 11 2021 10:04

Đình Lập tập trung chỉ đạo quyết liệt chương trình xây dựng nông thôn mới

Ngày 7/10/2021, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) tại xã Thái Bình, huyện Đình Lập.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, qua 9 tháng đầu năm 2021, mặc dù gặp khó khăn do thiếu nguồn vốn, ảnh hưởng của dịch COVID-19, song với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp, ngành, sự chung tay, góp sức của người dân, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện Đình Lập đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể, huyện đã cân đối, bố trí nguồn vốn khởi công xây dựng các công trình hạ tầng NTM; xây dựng được 16,6 km đường bê tông xi măng; 8 công trình thủy lợi; vận động, hỗ trợ người dân “xóa” được 14 nhà tạm, nhà dột nát… Đến nay, bình quân mỗi xã trên địa bàn huyện đạt 16,3 tiêu chí, tăng 0,5 tiêu chí so với năm 2020; việc triển khai xây dựng xã NTM nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu, thôn NTM đảm bảo tiến độ đề ra.

 dinh lap

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực tế mô hình trồng chè tại xã Thái Bình

Đối với xã Thái Bình (1 trong 10 xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2021 của tỉnh), từ đầu năm 2021 đến nay, bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước, người dân trên địa bàn xã đã đóng góp gần 500 triệu đồng, huy động hàng nghìn ngày công để chung sức thực hiện các tiêu chí giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường… Đến nay, xã đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí, tăng 7 tiêu chí so với thời điểm đầu năm 2021.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được trong xây dựng NTM trên địa bàn huyện Đình Lập và xã Thái Bình từ đầu năm đến nay. Đồng thời, đưa ra những giải pháp cụ thể để huyện, xã tiếp tục hoàn thiện, củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM trong thời gian tới.

 dinh lap 1

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả tích cực mà huyện Đình Lập và xã Thái Bình đã đạt được trong xây dựng NTM thời gian qua.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu: Huyện Đình Lập cần tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt chương trình xây dựng NTM trên toàn huyện, quan tâm xây dựng NTM ở các thôn, xã biên giới, đưa thêm nội dung xây dựng huyện NTM vào trong các chương trình, kế hoạch cụ thể; tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng NTM trên địa bàn huyện; tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng tiêu chí NTM đã đạt, xây dựng xã NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu, xây dựng vườn mẫu. Huyện Đình Lập và xã Thái Bình cần chú trọng xây dựng các mô hình phát triển sản xuất; quan tâm hơn đến việc triển khai thực hiện tiêu chí môi trường, phát huy mô hình cán bộ, công chức xuống cơ sở hỗ trợ người dân tăng cường tuyên truyền, huy động sức dân cùng chung sức xây dựng, duy trì các tiêu chí NTM…

Các sở, ngành cần tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để huyện Đình Lập thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng NTM theo kế hoạch.

 dinh lap 2

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế công trình nhà văn hóa thôn Hòa An, xã Thái Bình

Trước đó, đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế một số mô hình phát triển sản xuất, công trình hạ tầng trên địa bàn xã Thái Bình.

Nguồn: baolangson.vn