Hoạt động các địa phương

Từ đầu năm 2022 đến nay, bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước, người dân trên địa bàn huyện Hữu Lũng đã tích cực chung tay, góp sức để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới (NTM).

          Với sự đầu tư nguồn lực của Nhà nước và sự chung tay góp sức của Nhân dân, năm 2021, xã Thiện Long, huyện Bình Gia đã xuất sắc hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM).

          Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và người dân, hết năm 2021, xã Điềm He, huyện Văn Quan đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM).

          Năm 2022, một trong những mục tiêu quan trọng nhất trong xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Hữu Lũng là phấn đấu có thêm 2 xã đạt chuẩn NTM. Để đạt được mục tiêu này, huyện đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ.

Trong những năm qua, việc thực hiện tiêu chí đổi mới hình thức tổ chức sản xuất (tiêu chí 13) trong xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Bắc Sơn được triển khai một cách bài bản, đi vào thực chất và đạt được những kết quả tích cực.

Không dừng lại ở việc đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và người dân xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình đã nỗ lực, chung sức, đồng lòng, từng bước hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao.

Từ đầu năm 2021 đến nay, việc triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Tràng Định gặp không ít khó khăn, lúng túng dẫn tới khó hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM năm 2021 đề ra. Trước thực tế đó, huyện đang “gồng mình” để triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Từ đầu năm 2021 đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song huyện Văn Lãng vẫn không ngừng nỗ lực, chủ động triển khai các giải pháp đồng bộ, dồn lực đưa xã điểm Tân Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) theo kế hoạch đề ra.