Hoạt động các địa phương

Ngày 13/9, UBND huyện Cao Lộc tổ chức phát động ủng hộ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2023.

Những năm gần đây, cùng với sự hỗ trợ nguồn lực của Nhà nước, xã Hồng Phong, huyện Bình Gia (xã đặc biệt khó khăn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để huy động nguồn lực xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Từ đầu năm 2023 đến nay, cùng với sự đầu tư nguồn lực của Nhà nước, các xã điểm phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động huy động nguồn lực xã hội hóa để cùng chung tay, góp sức thực hiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa.

Ngày 22/8/2023, Hội Cựu chiến binh tỉnh Lạng Sơn phối hợp Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 cho gần 80 cán bộ, hội viên Cựu chiến binh của 21 xã trên địa bàn huyện Tràng Định.

Xác định mục tiêu của Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Hữu Lũng đã chú trọng phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân. Trong đó, nổi bật là việc phát triển mô hình kinh tế hiệu quả từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới.

Năm 2023, xã Liên Hội, huyện Văn Quan là 1 trong 10 xã được tỉnh chỉ đạo điểm phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Để hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2023, ngay từ đầu năm, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Liên Hội đã chủ động thực hiện các tiêu chí NTM, đặc biệt là các tiêu chí cần huy động sức dân.

Cùng với nguồn lực đầu tư của Nhà nước, từ đầu năm 2023 đến nay, xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để huy động sự chung tay, góp sức của người dân, doanh nghiệp, qua đó xã có thêm nguồn lực để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới (NTM).

(Kỳ II): Hướng tới mục tiêu lớn

Sau hơn 10 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện Đình Lập ngày càng đổi mới, khang trang, sạch đẹp hơn; phong trào thi đua xây dựng NTM ngày càng lan tỏa rộng khắp. Kết quả đó là nền tảng, động lực để cấp ủy, chính quyền và Nhân dân huyện Đình Lập vươn tới mục tiêu lớn hơn – trở thành huyện NTM vào năm 2025.