Hoạt động các địa phương

         Nhất Tiến là xã đặc biệt khó khăn của huyện Bắc Sơn. Bước vào xuân mới 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nhất Tiến vui mừng, phấn khởi bởi xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019. Sự đổi thay không chỉ về hạ tầng, đường giao thông, mà nhận thức của người dân trong phát triển kinh tế – xã hội đã có chuyển biến tích cực. Qua đó, tạo đà để Nhất Tiến phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong những năm tiếp theo.

         Xác định tầm quan trọng của công tác dân vận chính quyền, ngày 1/8/2014, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Lộc Bình ban hành Chỉ thị số 14-CT/HU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận chính quyền (gọi tắt là Chỉ thị 14). Sau 5 năm triển khai thực hiện, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền đã có nhiều chuyển biến sâu sắc về nhận thức; ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

         Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng của Người, Đảng bộ huyện Hữu Lũng đã xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, lắng nghe dân, hiểu dân và hết lòng vì lợi ích của dân.

         Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy xã Tân Lang, huyện Văn Lãng đã tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc. Qua đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.

         Gần 2 năm trở lại đây, Văn Quan là một trong những huyện thành lập mới được nhiều hợp tác xã (HTX) nông nghiệp nhất tỉnh. Bên cạnh đó, nhiều HTX trên địa bàn huyện đã tiếp cận chính sách hỗ trợ của nhà nước, tạo những chuyển biến rõ nét trong hoạt động.

         Bính Xá là xã biên giới vùng III của huyện Đình Lập. Đầu năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo địa bàn xã còn tới 46,42%. Với các giải pháp đồng bộ, huy động từ nhiều nguồn lực, hết năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã giảm xuống còn 11,65%, xã đạt chuẩn nông thôn mới.

         Những năm qua, từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp (trung ương, tỉnh, huyện), Hội Nông dân huyện Bắc Sơn đã làm tốt vai trò “cầu nối” đưa vốn đến hội viên. Từ đó, nhiều hội viên đã thoát nghèo, vươn lên có thu nhập cao và ổn định.

         Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc tiếp tục bắt tay vào việc củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí.