Hoạt động các địa phương

          Những năm qua, phát huy tiềm năng, thế mạnh từ các đồng cỏ tự nhiên, bãi chăn thả rộng…, người dân huyện Chi Lăng đã tập trung phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ theo hướng bền vững. Hướng đi này đã và đang góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân, nhất là trong bối cảnh hiện nay khi bệnh dịch tả lợn châu Phi lây lan diện rộng.

          Không chỉ tăng về số lượng mà chất lượng hoạt động của nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Bình Gia 3 năm trở lại đây đã có những chuyển biến rõ nét.

          So với những huyện khác, việc thực hiện tiêu chí môi trường trên địa bàn xã điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) ở huyện Văn Quan là khó hơn cả. Chính vì vậy, từ huyện đến xã đã tập trung nhiều giải pháp đồng bộ để tháo gỡ khó khăn trong thực hiện tiêu chí.

           Là xã vùng 3 đặc biệt khó khăn song năm 2019, xã Bình La, huyện Bình Gia quyết tâm phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

          Tính đến hết năm 2018, huyện Đình Lập có 4 xã được công nhận đạt chuẩn NTM gồm các xã: Đình Lập, Cường Lợi, Bính Xá và Bắc Xa và xã Kiên Mộc là xã được tỉnh chọn chỉ đạo điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016 – 2020.

          Khai thác lợi thế thổ nhưỡng, điều kiện tự nhiên của từng xã, thị trấn, đồng thời khuyến khích người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, huyện Chi Lăng đã xây dựng được những vùng chuyên canh trong sản xuất nông nghiệp, hàng trăm mô hình kinh tế hộ gia đình doanh thu cả tỷ đồng mỗi năm.

          Trong những năm qua, từ sự chung tay, góp sức của người dân đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiều tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh.

          Là một trong những xã điểm phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019, ngay từ những tháng đầu năm, xã Tân Thành, huyện Cao Lộc đã tập trung bắt tay vào thực hiện các tiêu chí.