Khu dân cư kiểu mẫu

Sáng 02/12/2022, tại thôn Làng Ngũa, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Hội LHPN huyện Chi Lăng tổ chức ra quân xây dựng mô hình thôn “Xanh – sạch – đẹp”.

Năm 2022, việc triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu chậm hơn so với những năm trước. Chính vì vậy, để hoàn thành mục tiêu xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu đề ra, thời điểm này, các cấp, ngành liên quan đang tập trung chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ.

Năm 2021, việc triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu trên địa bàn thành phố Lạng Sơn tiếp tục được quan tâm chỉ đạo sát sao và đạt được những kết quả tích cực.

Với sự quan tâm, hỗ trợ nguồn lực của Nhà nước, sự chung tay, góp sức của Nhân dân, việc triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu trên địa bàn huyện Chi Lăng có nhiều chuyển biến rõ nét.

Trong những năm qua, bên cạnh nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, người dân các xã nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh đã tích cực chung tay, góp sức để triển khai xây dựng và duy trì các khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Từ sự chỉ đạo, hỗ trợ nguồn lực kịp thời của tỉnh và sự đồng lòng của Nhân dân, năm 2020, việc triển khai xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (DCKM) trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả rõ nét.

          Chiều 5/10/2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức khai mạc hội thi “Tìm hiểu kiến thức về xây dựng khu dân cư kiểu mẫu gắn với chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch”.

          Thời gian còn lại của năm 2020 không nhiều, để đạt kế hoạch đề ra, các xã nông thôn mới (NTM) đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
Hướng dẫn tạm thời thực hiện xây dựng "Khu dân cư kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 107/HD-VPĐP 17/5/2017
Tất cả văn bản