Hoạt động các địa phương

          Trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM)  thành phố Lạng Sơn luôn là đơn vị đi đầu. Không chỉ có 100% xã chuẩn NTM mà thành phố đã và đang tích cực xây dựng xã NTM nâng cao và khu dân cư kiểu mẫu. Trong tất cả các hoạt động luôn có sự ủng hộ tích cực từ phía người dân.

         Là xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020, hiện nay, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng đã và đang nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí, trong đó có tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa – một trong những tiêu chí khó. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền và nhân dân đã thực hiện nhiều giải pháp thiết thực để hoàn thành tiêu chí này.

         Ngay từ những tháng đầu năm 2020, huyện Văn Quan đã nhanh chóng bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ trọng tâm xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn.

         Với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, sự tham gia ủng hộ của người dân, thời gian qua, việc thực hiện hương ước, quy ước ở xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình đã đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư, đồng thời thúc đẩy kinh tế – xã hội ở địa phương phát triển.

         Vượt qua những khó khăn ban đầu, nhiều năm qua, Hợp tác xã (HTX) thủy sản Tam Hoa, thôn Ma Hin, xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn đã không ngừng phát triển. Điều đó có được nhờ tận dụng thế mạnh lòng hồ để nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động trên địa bàn.

         Những năm gần đây, nông dân huyện Văn Quan đã đưa vào trồng giống rau cải ngồng vào sản xuất vụ đông, mang lại thu nhập cao cho người nông dân.

         Những con ngõ với bờ tường được vẽ các bức họa 3D, không gian cây xanh đã tạo ấn tượng mạnh với người dân và du khách. Đây là việc làm ý nghĩa của Thành đoàn Lạng Sơn nhằm xây dựng nông thôn mới nâng cao, văn minh đô thị.

         Nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, năm 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã Như Khuê tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.