Thứ tư, 10 Tháng 11 2021 15:51

Xây dựng nông thôn mới ở Bắc Sơn: Nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn

Ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), huyện Bắc Sơn chỉ đạo các xã NTM tiếp tục tập trung củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Trong đó, nổi bật nhất là xây dựng các khu dân cư NTM kiểu mẫu và xã NTM nâng cao.

Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cũng như nguồn vốn phân bổ từ Trung ương để thực hiện chương trình xây dựng NTM chậm dẫn đến việc xây dựng NTM nói chung, trong đó có xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu và xã NTM nâng cao trên địa bàn huyện Bắc Sơn gặp nhiều khó khăn.

Khó khăn là vậy, song năm 2021, huyện Bắc Sơn vẫn đặt mục tiêu cao trong xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu và xã NTM nâng cao. Cụ thể, huyện đăng ký thực hiện 7 khu dân cư NTM kiểu mẫu tại các xã đã đạt chuẩn NTM và phấn đấu năm 2021 sẽ công nhận đạt chuẩn từ 4 khu dân cư NTM kiểu mẫu trở lên (kế hoạch của tỉnh là mỗi huyện, thành phố công nhận từ 2 đến 3 khu dân cư NTM kiểu mẫu). Đối với xây dựng xã NTM nâng cao, mặc dù không được tỉnh chọn chỉ đạo điểm song huyện Bắc Sơn vẫn quyết tâm phấn đấu đưa xã Đồng Ý đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021.

 bac son

Người dân xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm

Ông Nguyễn Ngọc Thiều, Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn cho biết: Do chưa có nguồn vốn phân bổ nên để thực hiện mục tiêu trên, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan phối hợp chặt chẽ với các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để huy động người dân cùng chung sức thực hiện các tiêu chí. Bên cạnh đó, UBND huyện cũng cân đối, lồng ghép một phần nguồn lực để hỗ trợ các xã từng bước thực hiện các tiêu chí.

Từ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của huyện nên các xã, các thôn cũng đã triển khai từng nội dung cụ thể. Ông Phạm Bá Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đồng Ý cho biết: Đến nay, xã đạt 7/14 tiêu chí xã NTM nâng cao. Để triển khai các tiêu chí chưa đạt, xã phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đến từng thôn, từng hộ dân để phát huy sự chung sức của người dân trong thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao. Cụ thể, từ đầu năm 2021 đến nay, bên cạnh sự hỗ trợ hơn 500 triệu đồng của Nhà nước, Nhân dân trên địa bàn xã đã đóng góp gần 800 triệu đồng, 1.100 ngày công lao động để cải tạo, nâng cấp 6 nhà văn hóa thôn, kéo đường điện, làm đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường… Qua đó, đến nay, 7 tiêu chí chưa đạt của xã đã thực hiện được trên 50% khối lượng, phấn đấu tháng 10/2021 sẽ cơ bản hoàn thành 14 tiêu chí xã NTM nâng cao.

Tương tự như việc xây dựng xã NTM nâng cao ở Đồng Ý, mặc dù chưa có nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước song các xã NTM khác trên địa bàn huyện Bắc Sơn cũng tăng cường tuyên truyền, vận động người dân để cùng chung tay, góp sức xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Ông Dương Công Quy, Trưởng thôn Hương Cốc, xã Chiến Thắng cho biết: Năm 2021, thôn đăng ký xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Để triển khai thực hiện, Nhân dân trên địa bàn thôn đã đóng góp công sức, tiền để từng bước thực hiện các tiêu chí. Cụ thể, bà con đã đóng góp trên 200 công lao động, mỗi hộ góp 200.000 hoặc 300.000 đồng để xây dựng đường hoa, vệ sinh môi trường, đường giao thông nông thôn…

Cùng với thôn Hương Cốc, các thôn khác đăng ký xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2021 trên địa bàn huyện Bắc Sơn cũng chủ động triển khai công tác tuyên truyền, vận động người dân cùng chung sức thực hiện các tiêu chí liên quan trực tiếp đến người dân như: giao thông, nhà ở, phát triển sản xuất, môi trường… Đến nay, các khu dân cư NTM kiểu mẫu đã đạt trên 30% khối lượng công việc, phấn đấu đến cuối năm 2021, huyện sẽ công nhận đạt chuẩn từ 4 khu dân cư NTM kiểu mẫu trở lên.

Thời gian còn lại của năm 2021 không nhiều. Chính vì vậy, bên cạnh sự chủ động, nỗ lực của người dân, các cấp, ngành liên quan cần tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cụ thể, kịp thời. Từ đó, tạo động lực, nguồn lực giúp huyện Bắc Sơn hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2021 đã đề ra.

Nguồn: baolangson.vn