Thứ hai, 30 Tháng 10 2023 16:17

Lộc Bình: Chủ động xây dựng nông thôn mới

Nếu như một số năm trước, việc triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Lộc Bình gặp những khó khăn, vướng mắc dẫn tới tiến độ khá chậm thì từ đầu năm 2023 đến nay, tiến độ xây dựng NTM trên địa bàn huyện, đặc biệt ở các xã điểm diễn ra nhanh chóng và đạt được nhiều kết quả tích cực.

TA 1
Thi công công trình Trường Mầm non xã Tĩnh Bắc

Năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng NTM trên địa bàn huyện Lộc Bình đó là phấn đấu đưa xã Tĩnh Bắc đạt chuẩn NTM, xã Khánh Xuân đạt chuẩn NTM nâng cao. Rút kinh nghiệm việc thực hiện một số tiêu chí những năm trước khá chậm (chủ yếu liên quan đến tiêu chí hạ tầng), ngay từ năm 2022, UBND huyện Lộc Bình đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2023.

Ông Hoàng Văn Chiều, Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình cho biết: Ngay từ năm 2022, UBND huyện đã cân đối, lồng ghép nguồn lực để hỗ trợ các xã điểm xây dựng một số công trình hạ tầng. Đồng thời những tháng cuối năm 2022, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp chặt chẽ với UBND 2 xã Tĩnh Bắc và Khánh Xuân tổ chức rà soát, đánh giá hiện trạng cụ thể của từng tiêu chí. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2023 đề ra.

Tính đến cuối tháng 10/2023, trên địa bàn huyện Lộc Bình có 8/19 xã đạt 19/19 tiêu chí xã NTM; bình quân mỗi xã trên địa bàn huyện đạt 12,58 tiêu chí.

Để triển khai thực hiện, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chung sức thực hiện các tiêu chí. Cùng đó, UBND huyện đã cân đối, lồng ghép các nguồn lực để hỗ trợ các xã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất (từ đầu năm 2023 đến nay bố trí hơn 46 tỷ đồng). Cùng với đó, UBND huyện cùng các phòng, ban chuyên môn thường xuyên tổ chức họp, kiểm tra, đôn đốc để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí.

Từ sự chủ động, quan tâm chỉ đạo sát sao của huyện, các xã điểm đã khẩn trương bắt tay vào thực hiện các tiêu chí NTM, NTM nâng cao. Ông Lương Văn Lượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tĩnh Bắc cho biết: Năm 2023, với nguồn lực đầu tư của Nhà nước và sự chung sức của người dân, trên địa bàn xã đã được đầu tư xây dựng 12 công trình. Để đẩy nhanh tiến độ cũng như đảm bảo chất lượng công trình, UBND xã phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác chuẩn bị mặt bằng; thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện để kịp thời báo cáo cấp trên chỉ đạo tháo gỡ.

Bên cạnh đó, từ đầu năm 2023 đến nay, UBND xã chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân bằng nhiều hình thức (tổ chức 15 cuộc tuyên truyền về xây dựng NTM với gần 1.000 lượt người tham dự; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội…). Qua đó, người dân hiểu rõ hơn và tích cực chung sức thực hiện các tiêu chí.

Ông Chu Văn Thưởng, thôn Bó Luồng, xã Tĩnh Bắc cho biết: Năm 2023, khi có chủ trương xây dựng nhà văn hóa thôn nhưng thiếu quỹ đất, sau khi được tuyên truyền, vận động, gia đình tôi đã hiến 556 m2 đất để xây dựng nhà văn hóa thôn.

Cùng với gia đình ông Thưởng, từ đầu năm 2023 đến nay, người dân trên địa bàn xã Tĩnh Bắc đã hiến 1.729 m2 đất cùng hàng trăm ngày công lao động để chung sức thực hiện các tiêu chí NTM. Đến nay, xã đã đạt 16/19 tiêu chí, các tiêu chí còn lại đang gấp rút hoàn thiện thủ tục và dự kiến hoàn thành 19/19 tiêu chí đúng kế hoạch đề ra.

Tương tự như tại xã Tĩnh Bắc, với nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước và sự chung sức của người dân, đến nay, xã Khánh Xuân đạt được kết quả tích cực trong xây dựng xã NTM nâng cao. Ông Vi Văn Kiên, Chủ tịch UBND xã Khánh Xuân cho biết: Đến nay, xã đã đạt 14/19 tiêu chí xã NTM nâng cao; 5 tiêu chí còn lại có tiến độ từ 80-90% và dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 11/2023.

Với tiến độ như hiện tại, 2 xã Tĩnh Bắc và Khánh Xuân sẽ sớm hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn xã NTM, NTM nâng cao năm 2023. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2023 trên địa bàn huyện Lộc Bình đã đề ra.

Nguồn: baolangson.vn