Thứ hai, 13 Tháng 11 2023 16:15

Hoàng Đồng: Khơi sức dân xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu

Từ đầu năm 2023 đến nay, bên cạnh nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, người dân trên địa bàn xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn đã tích cực chung tay, góp sức để cùng thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.

BLafafS Anh
Thi công sân thể thao thôn Nà Sèn – Tổng Huồng, xã Hoàng Đồng trên nền đất người dân hiến

Sau nhiều năm nỗ lực, cố gắng, năm 2015, xã Hoàng Đồng được công nhận đạt chuẩn NTM, năm 2019 đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Những năm sau đó, xã Hoàng Đồng tiếp tục huy động nguồn lực, sự chung sức của người dân để duy trì, củng cố nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt cũng như từng bước xây dựng tiêu chí xã NTM kiểu mẫu.

Bước sang năm 2023, xã Hoàng Đồng là 1 trong 2 xã điểm của tỉnh phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Thời điểm đầu năm, qua rà soát theo bộ tiêu chí xây dựng xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025, xã chưa đạt tiêu chí nào trong 4 tiêu chí của xã NTM kiểu mẫu. Trong đó có một số chỉ tiêu, tiêu chí khó liên quan đến việc hoàn thiện 19/19 tiêu chí xã NTM nâng cao theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021 – 2025; xây dựng mô hình thôn thông minh…

Ông Phạm Quang Vinh, Chủ tịch UBND xã Hoàng Đồng cho biết: Để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM kiểu mẫu năm 2023 đề ra, bên cạnh nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, UBND xã đã chủ động triển khai các giải pháp cụ thể để huy động sự chung tay góp sức của người dân.

Trong đó, UBND xã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền chuyên đề, lồng ghép được hơn 200 cuộc từ xã đến thôn về nội dung xây dựng NTM kiểu mẫu; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh; tuyên truyền trên nhóm zalo… Thông qua tuyên truyền, vận động, người dân trên địa bàn xã hiểu và tích cực chung sức thực hiện các tiêu chí.

Ông Chu Văn Viên, thôn Nà Sèn – Tổng Huồng, xã Hoàng Đồng cho biết: Năm 2023, thôn cần triển khai xây dựng sân thể thao nhưng không có quỹ đất. Sau khi được tuyên truyền, vận động về ý nghĩa của việc làm sân thể thao thôn, gia đình tôi đã bàn bạc và thống nhất hiến 200 m2 đất để làm sân thể thao. Có mặt bằng, công trình nhanh chóng được triển khai xây dựng, qua đó không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thể thao, sinh hoạt của thôn mà còn góp phần từng bước hoàn thành chỉ tiêu về cơ sở vật chất văn hóa.

Cùng với việc hiến đất, người dân các thôn còn tích cực đóng góp công sức, tiền của để thực hiện các tiêu chí. Ông Chu Văn Bào, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Nà Sèn – Tổng Huồng cho biết: Để chung sức xây dựng xã NTM kiểu mẫu, từ đầu năm 2023 đến nay, người dân trong thôn đã đóng góp công trồng hơn 1.000 m đường hoa chiều tím, chuỗi ngọc và trồng cây mắc ca dọc trục đường thôn; định kỳ 2 lần/tháng, người dân trong thôn ra quân tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, cắt tỉa, chăm sóc đường hoa trong thôn.

Ông Nguyễn Văn Thành, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Hoàng Tân cho biết: Năm 2023, thôn được chọn xây dựng mô hình thôn thông minh. Để triển khai thực hiện, bên cạnh nguồn lực của Nhà nước, bà con trong thôn đóng góp 30 triệu đồng để mua sắm thêm các thiết chế văn hóa cũng như thiết bị phòng cháy, chữa cháy công cộng… Từ nguồn lực của Nhà nước và sự chung sức của người dân, đến nay trên địa bàn thôn đã được lắp đặt 13 camera tại các trục đường chính của thôn; hoàn thành xây dựng và lắp đặt thiết chế văn hóa nhà văn hóa thôn; nâng cấp đường ngõ, rãnh thoát nước…

Cùng với các thôn kể trên, từ đầu năm 2023 đến nay, người dân trên địa bàn xã Hoàng Đồng đã hiến khoảng 12.000 m2 đất; đóng góp trên 1 tỷ đồng tiền mặt; hơn 10.000 công lao động để chung sức thực hiện các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu. Sự chung sức của người dân đã góp phần giúp xã Hoàng Đồng triển khai và hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí xã NTM kiểu mẫu. Đến nay, xã đã đạt 2/4 tiêu chí; các chỉ tiêu, tiêu chí còn lại đang ở mức gần đạt và dự kiến đến hết tháng 11/2023 sẽ cơ bản hoàn thành 4/4 tiêu chí xã NTM kiểu mẫu. Qua đó góp phần vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2023 chung trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: baolangson.vn