Thứ hai, 27 Tháng 11 2023 15:52

Xây dựng cơ sở hạ tầng ở xã điểm 2024: Chủ động ở Hữu Lũng

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2024 đề ra, ngay từ năm 2023, huyện Hữu Lũng đã chủ động trong việc triển khai thực hiện các công trình cơ sở hạ tầng tại các xã điểm.

BLS Anh

Trường Mầm non xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng hoàn thành đưa vào sử dụng tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy và học

Năm 2023, huyện Hữu Lũng phấn đấu có thêm xã Đồng Tiến đạt chuẩn NTM. Đến nay, xã Đồng Tiến đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí. Theo kế hoạch, năm 2024, huyện phấn đấu đưa thêm 2 xã Minh Tiến và Quyết Thắng đạt chuẩn NTM, xã Cai Kinh đạt chuẩn NTM nâng cao. Qua đó, Hữu Lũng là một trong những huyện chọn chỉ đạo điểm nhiều xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao năm 2024 nhất trên địa bàn tỉnh.

Xác định đây là mục tiêu khó nên không đợi đến năm 2024 mà ngay từ năm 2023, UBND huyện đã triển khai thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao, trong đó trọng tâm là việc chủ động xây dựng cơ sở hạ tầng. Ông Bùi Quốc Khánh, Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng cho biết: Để triển khai các tiêu chí liên quan đến cơ sở hạ tầng ở 3 xã điểm năm 2024, ngay trong năm 2023, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp chặt chẽ với UBND các xã điểm rà soát, đánh giá thực trạng các tiêu chí để chủ động nắm bắt danh mục cần đầu tư. Từ đó cân đối, lồng ghép nguồn lực để từng bước triển khai đầu tư xây dựng.

Từ sự chỉ đạo sát sao của UBND huyện, các đơn vị liên quan chủ động thực hiện các bước để triển khai đầu tư. Ông Bùi Văn Nghĩa, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hữu Lũng cho biết: Qua rà soát, 3 xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao năm 2024 cần đầu tư xây dựng 18 công trình giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa… với tổng mức đầu tư gần 100 tỷ đồng.

Số lượng danh mục nhiều, tổng mức đầu tư lớn nên để đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình, năm 2023, UBND huyện đã cân đối, lồng ghép nguồn lực để triển khai xây dựng 10 danh mục công trình và năm 2024 dự kiến triển khai xây dựng 8 danh mục công trình. Đối với các công trình đã được triển khai xây dựng, UBND huyện cùng các cơ quan liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt tiến độ cũng như kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Cùng với sự chủ động của huyện, chính quyền các xã điểm đã phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai xây dựng các công trình hạ tầng. Ông Lương Văn Bính, Bí thư Đảng ủy xã Quyết Thắng cho biết: Đối với các công trình hạ tầng cần nguồn lực đầu tư của Nhà nước, Đảng ủy, UBND xã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc rà soát, tuyên truyền, vận động để tạo mặt bằng sạch phục vụ triển khai các công trình. Qua đó, các công trình triển khai năm 2023 cũng như dự kiến danh mục đầu tư năm 2024 đến nay không có vướng mắc về mặt bằng.

Không chỉ ở Quyết Thắng, đối với 2 xã điểm còn lại, đến nay các xã đã chủ động bố trí mặt bằng đủ theo quy định để triển khai xây dựng các công trình.

Với sự chủ động từ huyện đến cơ sở, việc triển khai xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng ở các xã điểm NTM, NTM nâng cao năm 2024 trên địa bàn huyện Hữu Lũng đã đạt được những kết quả tích cực. Ông Bùi Văn Nghĩa, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hữu Lũng cho biết: Đối với 10 công trình nằm trong danh mục đầu tư năm 2023, đến nay có 3 công trình cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng; 5 công trình có tiến độ trên 90% và 2 công trình đang chuẩn bị khởi công xây dựng. Đối với 8 công trình thuộc danh mục đầu tư năm 2024, hiện nay đơn vị đang triển khai các bước lập báo cáo kinh tế, kỹ thuật và triển khai các bước tiếp theo đúng quy định. Từ đó, khi bước sang quý I/2024, các công trình này sẽ được khởi công xây dựng để đảm bảo tiến độ đề ra.

Mặc dù số lượng danh mục công trình cần đầu tư, tổng mức đầu tư lớn song với sự chủ động của huyện Hữu Lũng cùng các xã điểm, đến nay, việc triển khai xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng ở các xã điểm NTM, NTM nâng cao trên địa bàn huyện đảm bảo tiến độ đề ra. Qua đó, tạo tiền đề quan trọng để huyện thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2024.

Nguồn: baolangson.vn