Tin tức tiến độ thực hiện ntm

Là 1 trong 10 xã điểm được tỉnh chọn chỉ đạo điểm phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2023, xã Tĩnh Bắc, huyện Lộc Bình đã và đang huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, dồn sức triển khai thực hiện các tiêu chí NTM.

Ngày 25/5/2023, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2022.

Năm 2022, việc triển khai xây dựng các công trình hạ tầng tại xã Tam Gia, huyện Lộc Bình khá chậm. Trước thực tế đó, UBND huyện Lộc Bình cũng như các cơ quan liên quan đã và đang triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trên địa bàn xã.

Số tiêu chí đã đạt thấp, khối lượng công việc còn nhiều song xã Chi Lăng, huyện Tràng Định vẫn quyết tâm vượt khó để hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2022.

Ngày 18/10/2022, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giai đoạn 2021-2025 tổ chức phiên họp thứ 2 đánh giá kết quả thực hiện và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến hết năm 2022.

Từ đầu năm 2022 đến nay, mặc dù các chủ đầu tư, nhà thầu đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, song việc triển khai các công trình, hạng mục trường học trong xây dựng nông thôn mới (NTM) vẫn khá ì ạch, có nguy cơ chậm tiến độ.

Với sự hỗ trợ của Nhà nước và đặc biệt là sự chung tay, góp sức của người dân, việc triển khai xây dựng xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu ở xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng đã đạt được những kết quả tích cực. Qua đó tạo tiền đề quan trọng để năm 2022, xã Chi Lăng sẽ là xã đầu tiên trên địa bàn tỉnh đạt xã NTM kiểu mẫu.

Từ đầu năm 2022 đến nay, việc triển khai thực hiện tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh diễn ra khá chậm. Thời gian còn lại của năm không còn nhiều, chính vì vậy thời điểm này, các cấp, ngành, đơn vị liên quan đang dồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí này.