Thẩm tra, thẩm định, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Văn Lãng năm 2020

Số / ký hiệu 196/KH-UBND
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 21/08/2020
Tải xuống