Tin tức tiến độ thực hiện ntm

Ngày 04/10/2022, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh phối hợp với một số sở, ngành liên quan đã kiểm tra tình hình xây dựng NTM trên địa bàn huyện Cao Lộc.

Ngày 5/10/2022, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh phối hợp với một số sở, ngành liên quan kiểm tra tình hình xây dựng NTM trên địa bàn huyện Tràng Định.

Thời điểm này, tiến độ triển khai xây dựng một số công trình hạ tầng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc vẫn còn khá chậm. Chính vì vậy, từ huyện đến xã đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các công trình theo đúng kế hoạch đề ra.

Thời gian của năm 2021 còn rất ít, chính vì vậy thời điểm này, các huyện đang tập trung đôn đốc, chỉ đạo đơn vị thi công triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt để vừa đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở các xã điểm nông thôn mới (NTM).

Năm 2021, xã Tân Văn, huyện Bình Gia được chọn là 1 trong 5 xã điểm của tỉnh phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) nâng cao. Tuy nhiên, đến thời điểm này, tiến độ thực hiện của xã rất chậm và việc không đạt chuẩn theo kế hoạch đã hiện hữu trước mắt.

Năm 2021, tiến độ xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao trên địa bàn tỉnh diễn ra khá chậm so với mọi năm. Chính vì vậy, những tháng cuối năm, các xã đang tăng tốc để phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra.

Sự chủ động trong việc triển khai các công trình hạ tầng nông thôn mới (NTM) đã góp phần quan trọng giúp huyện Đình Lập sớm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2021.

         Xã Bình Phúc, huyện Văn Quan có điểm xuất phát thấp, lại không được lựa chọn làm xã điểm để tập trung chỉ đạo đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2021 nhưng với nỗ lực và quyết tâm cao, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân phấn đấu đưa xã đạt chuẩn NTM trong năm nay.