Tin tức tiến độ thực hiện ntm

         Thời điểm này, huyện Hữu Lũng tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí về hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới (NTM) ở xã điểm Cai Kinh. Huyện quyết tâm đưa xã đạt chuẩn theo đúng kế hoạch.

         Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các cấp ngành thực hiện thực chất xây dựng nông thôn mới trên tinh thần “tam nông là chiến lược, xây dựng nông thôn mới là căn bản, hiện đại hóa nông nghiệp là then chốt và vai trò của người nông dân là chủ thể” của Nghị quyết số 26/NQ-TW của Trung ương khóa X.

         Đó là chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) sáng ngày 12/9/2019.

         Ngày 11/9/2019, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra tình hình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tại xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan. 

         Ngày 6/9/2019, UBND huyện Cao Lộc đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG XD NTM giai đoạn 2010-2020 và công bố quyết định cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể “Rau Cao Lộc”; “Chanh rừng Mẫu Sơn Lạng Sơn”. 

         Ngày 4/9/2019, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) tại xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình.

         Ngày 31/8/2019, tại thành phố Lạng Sơn, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã tổ chức toạ đàm với chủ đề: MTTQ Việt Nam tham gia vận động, giám sát xây dựng nông thôn mới (NTM) và thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo”.

         Chiều ngày 30/8/2019, UBND huyện Văn Lãng tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2020.