Tin tức tiến độ thực hiện ntm

         Ngày 17/8/2017, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh cùng Đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Văn, huyện Bình Gia.

         Sáng nay (15/8), đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế tình hình xây dựng nông thôn mới tại xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn.

         Ngày 3/8/2017, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Tràng Định.

         Hôm nay (5/7), đoàn công tác của Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) Trung ương do đồng chí Trần Văn Môn, Phó Chánh Văn phòng làm trưởng đoàn đã kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình xây dựng NTM tại huyện Bình Gia.

         Ngày 07/6/2017, UBND tỉnh tổ chức họp xem xét đề nghị xét công nhận thành phố Lạng Sơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới dưới sự chủ trì của đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự có các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh, UBND thành phố Lạng Sơn và các xã thuộc thành phố.

         Ngày 23/5/2017, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu Đoàn công tác của tỉnh đến kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã Cường Lợi, huyện Đình Lập và Dự án đầu tư xây dựng công trình Bãi xử lý rác thải huyện Đình Lập.

          Ngày 29/8, đoàn công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường (thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh, phụ trách địa bàn huyện Hữu Lũng) đã kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) tại xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, hội liên quan.