Tin tức tiến độ thực hiện ntm

         Ngày 25/7/2019, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến Sơ kết đánh giá tình hình xây dựng nông thôn mới (NTM) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

         Với sự đầu tư nguồn lực của nhà nước và sự chung tay góp sức của nhân dân, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Lộc Bình đã có những chuyển biến rõ nét.

          Không dừng lại ở việc đạt chuẩn, các xã nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh tiếp tục bắt tay vào xây dựng xã NTM nâng cao nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân, hướng đến mục tiêu phát triển nông thôn bền vững.

          So với những huyện khác, việc thực hiện tiêu chí môi trường trên địa bàn xã điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) ở huyện Văn Quan là khó hơn cả. Chính vì vậy, từ huyện đến xã đã tập trung nhiều giải pháp đồng bộ để tháo gỡ khó khăn trong thực hiện tiêu chí.

          Ngày 14/6/2019, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới tại xã Bình La, huyện Bình Gia.

          Ngày 07/6/2019, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lạng Sơn và các sở, ngành có liên quan tổ chức Đoàn kiểm tra công tác thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 tại huyện Văn Quan do đồng chí Nguyễn Quang Huy, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm trưởng đoàn.

          Để đảm bảo hoàn thành các công trình hạ tầng xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2019 theo kế hoạch đề ra, thời điểm này, các huyện đang tập trung nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

          Sáng 22/5, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) tại xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập.