Tin tức tiến độ thực hiện ntm

           Năm 2020, chương trsình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh có những bước bứt phá toàn diện. Trong đó, không chỉ tăng mạnh về số xã đạt chuẩn NTM mà chất lượng các xã NTM cũng được nâng lên rõ rệt.

          Thời điểm này, các huyện đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trường học. Qua đó, giúp các xã hoàn thành tiêu chí số 5 về trường học trong xây dựng nông thôn mới (NTM) theo đúng kế hoạch đề ra.

          Thời điểm này, các cấp ngành ở huyện Cao Lộc đang tập trung chỉ đạo đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn. Nhằm phấn đấu hoàn thành các tiêu chí NTM theo đúng kế hoạch đề ra.

          Thời điểm này, nhiều công trình hạ tầng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh đang được gấp rút khởi công cũng như đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

         Từ chỗ chỉ có vài hợp tác xã (HTX) hoạt động kể từ sau chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012, đến nay, huyện Văn Quan đã phát triển mới thêm nhiều HTX và là huyện có nhiều xã đạt tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất nhất trên địa bàn tỉnh.

         Ngay từ những tháng đầu năm 2020, tiến độ thực hiện các công trình hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới (NTM) đã được đẩy nhanh hơn rất nhiều so với những năm trước.

         Năm 2020, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất trong xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Lộc Bình chính là phấn đấu đưa xã: Khuất Xá và Tú Mịch đạt chuẩn NTM.

         Thời gian qua, trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể đến từng thôn để đẩy mạnh việc thực hiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa. Qua đó, góp phần đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân.