Tin tức tiến độ thực hiện ntm

         Từ sự chung tay, góp sức của người dân, xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan đã đạt được kết quả rõ nét trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

         Thực hiện lộ trình xây dựng nông thôn mới, xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng đăng ký hoàn thành các tiêu chí vào năm 2020. Đến tháng 6/2019, xã đã đạt 11/19 tiêu chí và 3 tiêu chí gần đạt. Xã đang nỗ lực, quyết tâm để đạt tiêu chí số 2 về giao thông – một trong những tiêu chí khó thực hiện.

         Với sự đầu tư nguồn lực của nhà nước, sự chung tay, góp sức của nhân dân, đến nay, xã Tân Việt, huyện Văn Lãng đang có sự bứt tốc mạnh mẽ trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

         Đến hết năm 2019, toàn khu vực miền núi phía Bắc sẽ có 28% tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ trong cả giai đoạn 2016-2020 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

         Sáng 3/8/2019, tại tỉnh Hòa Bình, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 đã triển khai Tổng kết chương trình xây dựng nông thôn mới khu vực miền núi phía Bắc và định hướng giai đoạn sau năm 2020.

         Trong 7 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh cứng hóa được hơn 120 km đường trục xã, trục thôn, ngõ xóm, đạt 34% kế hoạch, bằng 57% so với cùng kỳ năm 2018. UBND các huyện và Sở Giao thông Vận tải đang tập trung nhiều giải pháp đồng bộ, phấn đấu hoàn thành cứng hóa 230 km đường mới, đạt kế hoạch năm đề ra.

         Mặc dù xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng công tác giảm nghèo, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo, bãi ngang ven biển vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn.

         Theo kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, cả nước phải có 50% tổng số xã đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2020, nhưng tới hết tháng 6/2019, đã có 50,1% tổng số xã đạt chuẩn, trước 18 tháng so với yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ.