Tin tức tiến độ thực hiện ntm

         Sáng ngày 13/01/2020, UBND xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích Quốc gia làng Minh Đán, Lân Áng và đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

         Xác định rõ tầm quan trọng của việc thực hiện tiêu chí số 19 về an ninh trật tự (ANTT) để tiến tới đạt chuẩn xã nông thôn mới, thời gian qua, Công an xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, thể hiện vai trò nòng cốt trên địa bàn.

         Năm 2019, huyện Tràng Định không chỉ bứt phá đưa thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) mà việc củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn cũng có những chuyển biến rõ nét.

         Ngày 29/12/2020, ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM) các xã: Tân Việt, huyện Văn Lãng và Gia Lộc, huyện Chi Lăng đã tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2019.

         Một trong những mục tiêu quan trọng trong xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh năm 2020 là phấn đấu đưa thêm 13 xã đạt chuẩn. Ngay từ thời điểm này, nhiều huyện, xã điểm đã nhanh chóng bắt tay vào thực hiện các tiêu chí.

         Chiều ngày 19/12/2020, Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Lạng Sơn họp thẩm định 6 xã đạt chuẩn NTM và 2 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao năm 2019.

         Với nguồn lực đầu tư của nhà nước và sự chung tay, góp sức của nhân dân, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Bắc Sơn đã có nhiều chuyển biến rõ nét.

         Ngày 19/9/2019, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Thành, huyện Cao Lộc.