Hoạt động các địa phương

          Để phong trào khởi nghiệp được triển khai rộng khắp trong thanh niên, Huyện đoàn Cao Lộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Ngoài cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và sự hỗ trợ của các ngành đối với thanh niên khởi nghiệp, Huyện đoàn còn chủ động thông tin về tiềm năng, thế mạnh của huyện trong phát triển kinh tế. Qua đó, giúp thanh niên trên địa bàn huyện xác định hướng khởi nghiệp. 

          Mặc dù mới triển khai, song huyện Bắc Sơn đã chủ động trong việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu (DCKM) và bước đầu đạt được những kết quả tích cực.

          Với nguồn lực đầu tư của nhà nước và nhất là sự chung sức, đồng lòng của người dân, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng đang nhanh chóng hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới (NTM) năm 2018.

          Theo lộ trình đề ra, giai đoạn 2016 - 2020, mỗi năm huyện Bình Gia phấn đấu có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Theo kế hoạch năm 2018, Bình Gia lựa chọn xã Mông Ân phấn đấu đạt chuẩn NTM. Hiện huyện đang dồn lực củng cố cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, hoàn thành mục tiêu đặt ra.

          Ngày 09/4/2018, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM) xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng tổ chức đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2017. Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

          Với sự nỗ lực, chủ động, quyết tâm vượt khó, huyện Bình Gia đã trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới (NTM) ở các xã đặc biệt khó khăn.

          Để hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới (NTM) đề ra, xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình đã chủ động bắt tay thực hiện các tiêu chí từ khá sớm.

          Sáng 6/2/2018, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn tổ chức đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và trao Bằng công nhận cho xã.