Thứ hai, 09 Tháng 3 2020 08:19

Xây dựng nông thôn mới ở Văn Quan: Tăng tốc từ đầu năm

         Ngay từ những tháng đầu năm 2020, huyện Văn Quan đã nhanh chóng bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ trọng tâm xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn.

         Năm 2020, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất trong xây dựng NTM trên địa bàn huyện Văn Quan chính là phấn đấu đưa thêm  xã Hữu Lễ và Tú Xuyên đạt chuẩn NTM. Đây là năm thứ hai liên tiếp, huyện phấn đấu đưa cùng lúc 2 xã đạt chuẩn trong 1 năm. Không chỉ phấn đấu đưa 2 xã đạt chuẩn NTM mà huyện còn quyết tâm đưa 1 xã đạt chuẩn trước kế hoạch nửa năm.

         Mục tiêu đã rõ nên ngay từ những tháng đầu năm, UBND huyện cũng như các xã điểm đã khẩn trương bắt tay vào thực hiện các tiêu chí. Ông Hoàng Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quan cho biết: UBND huyện đã sớm ban hành kế hoạch thực hiện xây dựng NTM, trong đó phân công, phân nhiệm cụ thể; xác định rõ nguồn lực, cách thức, thời gian triển khai thực hiện.

XD NTM ở VQ Tăng tốc từ đầu năm

Thi công phần móng công trình Nhà văn hóa xã Tú Xuyên

         Đối với các tiêu chí đòi hỏi nguồn lực đầu tư của nhà nước, đặc biệt là các công trình hạ tầng, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan liên quan sớm hoàn thiện các thủ tục đầu tư và sớm khởi công các công trình. Nếu như xã Hữu Lễ đã cơ bản hoàn thành các công trình hạ tầng thì năm 2020, xã Tú Xuyên có 6 công trình khởi công mới và 1 công trình chuyển tiếp với tổng nguồn vốn đầu tư trên 32 tỷ đồng. Đến nay, có 3 công trình đang thi công, các công trình còn lại đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục và dự kiến khởi công giữa tháng 3/2020.

         Bên cạnh chủ động trong việc triển khai xây dựng các công trình hạ tầng, UBND huyện Văn Quan còn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, UBND xã điểm Hữu Lễ và Tú Xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chung tay góp sức thực hiện các tiêu chí.

         Ông Nông Văn Chuẩn, Chủ tịch UBND xã Hữu Lễ cho biết: Đến đầu tháng 3/2020, xã Hữu Lễ đã đạt 15/19 tiêu chí. Trong 4 tiêu chí chưa đạt, khó khăn nhất vẫn là tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm. Để thực hiện tiêu chí này, xã đã giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức, tổ chức hội, đoàn thể, các thôn phụ trách từng khu vực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thường xuyên quét dọn, giữ gìn vệ sinh đường làng ngõ xóm. Bên cạnh đó, từ nguồn hỗ trợ của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh, xã đã hỗ trợ một phần kinh phí, đồng thời vận động 50 hộ dân đối ứng để xây dựng thêm nhà tiêu hợp vệ sinh. Hiện nay, các gia đình đang triển khai xây dựng. Đối với các hộ khác, xã tiếp tục huy động nguồn lực, vận động các hộ gia đình xây dựng trong thời gian tới. Dự kiến tháng 6/2020, xã sẽ cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM, qua đó trở thành xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn NTM năm 2020 trước kế hoạch nửa năm.

         Chưa đạt được nhiều tiêu chí như Hữu Lễ nên khối lượng công việc của xã Tú Xuyên còn rất nhiều. Ông La Anh Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tú Xuyên cho biết: Hiện nay, xã mới đạt 10/19 tiêu chí. Đối với các tiêu chí cần nguồn lực đầu tư của nhà nước, xã đã chủ động phối hợp chuẩn bị mặt bằng sạch để triển khai xây dựng. Đối với các tiêu chí cần đến sự chung sức của người dân như: giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường… xã đã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chung sức tham gia thực hiện. Qua hơn 2 tháng đầu năm 2020, bên cạnh sự hỗ trợ xi măng của nhà nước, nhân dân trên địa bàn xã đã đóng góp được trên 1.000 công lao động và trên 100 triệu đồng, qua đó đã làm mới được gần 2.500 m đường bê tông xi măng, sửa chữa 3.000 m nền đường; đóng góp 50 công làm thủy lợi cùng hàng trăm ngày công để thực hiện chỉ tiêu liên quan đến tiêu chí môi trường… Qua đó, từng bước góp phần hoàn thành các tiêu chí chưa đạt trên địa bàn. Xã phấn đấu tháng 11/2020, sẽ cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí.

         Với sự đầu tư nguồn lực của nhà nước và sự chung sức của người dân, hy vọng năm 2020, huyện Văn Quan sẽ đưa 2 xã điểm đạt chuẩn theo đúng kế hoạch, qua đó, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM chung trên địa bàn huyện.

Nguồn: baolangson.vn