Thứ hai, 31 Tháng 10 2022 16:01

Thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm: Chủ động ở Đình Lập

Theo bộ tiêu chí quốc gia xây dựng xã NTM giai đoạn 2021-2025, tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm gồm 12 chỉ tiêu thành phần. Đây là tiêu chí có nhiều chỉ tiêu thành phần nhất trong tổng số 19 tiêu chí xã NTM. Để thực hiện tiêu chí này, huyện Đình Lập đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp.

Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với UBND các xã tập trung triển khai các giải pháp cụ thể. Ông Nguyễn Chiến Hiệp, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đình Lập cho biết: Phần lớn các chỉ tiêu của tiêu chí môi trường liên quan trực tiếp đến người dân, cần sự chung sức của người dân nên phòng phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên tổ chức tuyên truyền, tập huấn, vận động người dân cùng chung sức tham gia thực hiện.

 1 4

Người dân thôn Quang Hòa, xã Cường Lợi cắt tỉa hàng rào cây xanh giữ gìn cảnh quan xanh-sạch-đẹp

Từ đầu năm 2022 đến nay, phòng đã phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường-Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tập huấn thực hiện tiêu chí môi trường cho 65 người là lãnh đạo, cán bộ phòng chuyên môn của huyện, cán bộ xã, thôn. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã tổ chức tuyên truyền lồng ghép về xây dựng NTM nói chung, trong đó dành nhiều thời lượng để tuyên truyền về việc thực hiện tiêu chí môi trường được 123 cuộc với trên 4.000 lượt người nghe; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trên 700 lượt tin, bài.

Đặc biệt, từ đầu năm 2022 đến nay, huyện Đình Lập tiếp tục duy trì phong trào cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia chương trình ngày thứ 7 đi cơ sở xây dựng NTM, đô thị văn minh. Qua đó, tạo động lực, khí thế để người dân các xã tích cực chung sức thực hiện các tiêu chí NTM, trong đó có tiêu chí môi trường.

Bên cạnh đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động, để hỗ trợ các xã thực hiện tiêu chí môi trường, từ đầu năm 2022 đến nay, từ nguồn ngân sách Nhà nước đã hỗ trợ xã điểm xây dựng NTM 135 triệu đồng để xây dựng nhà tiêu, nhà tắm, bể thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật…

Từ việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, người dân các xã trên địa bàn huyện đã từng bước nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường. Ông Vi Văn Hiệp, Bí thư Chi bộ, trưởng thôn Thống Nhất, xã Châu Sơn cho biết: Định kỳ vào ngày 15 và 28 hằng tháng, thôn chia ra các tổ (mỗi tổ gồm 20 người) để ra quân tổng vệ sinh quét dọn đường làng, ngõ xóm, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh…Không những vậy, từ đầu năm đến nay, người dân trong thôn đã trồng được 40 m đường hoa và hàng trăm mét cây chuỗi ngọc.

Không chỉ chung sức giữ gìn cảnh quan đường làng ngõ xóm xanh-sạch-đẹp, hiện nay người dân thôn Thống Nhất còn đang tập trung xây dựng nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh. Ông Hà Văn Sinh, thôn Thống Nhất, xã Châu Sơn cho biết: Trước đây, nhà tôi chưa có nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh. Sau khi được tuyên truyền, vận động cũng như hỗ trợ một phần kinh phí, đến cuối tháng 8/2022, gia đình tôi xây dựng và đến nay nhà tắm, nhà tiêu đã cơ bản hoàn thành.

Cùng với người dân thôn Thống Nhất, xã Châu Sơn, từ đầu năm 2022 đến nay, người dân ở các xã khác trên địa bàn huyện Đình Lập đã tích cực chung tay, góp sức thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm. Cụ thể, 9 tháng đầu năm, cán bộ, Nhân dân trên địa bàn huyện đã đóng góp trên 10.000 công lao động cùng hàng trăm triệu đồng để tham gia quét dọn đường làng, ngõ xóm; xây dựng mới 56 nhà tiêu hợp vệ sinh, trồng mới 8.400 cây chuỗi ngọc, chiều tím; chăm sóc, cắt tỉa trên 4.000 m2 cây xanh; thu gom 13m3 rác thải…Tính đến hết năm 2021, huyện Đình Lập có 7 xã đạt tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm. Năm 2022, huyện phấn đấu có thêm xã Châu Sơn đạt tiêu chí này, đến nay, xã đã đạt 9/12 chỉ tiêu của tiêu chí.

Nguồn: baolangson.vn