Thứ ba, 08 Tháng 11 2022 15:14

Lâm Ca: Chủ động trong xây dựng nông thôn mới

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2023, ngay từ những năm trước đó, xã Lâm Ca, huyện Đình Lập đã chủ động bắt tay vào thực hiện các tiêu chí.

Theo kế hoạch, năm 2023, xã Lâm Ca được chọn là xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM. Tuy nhiên, không đợi đến sang năm mà ngay từ năm 2022, xã đã chủ động thực hiện các tiêu chí.

 1

Công trình Nhà văn hóa xã Lâm Ca đang bước vào giai đoạn hoàn thiện

Ông Nguyễn Chí Sơn, Chủ tịch UBND xã Lâm Ca cho biết: Qua rà soát theo bộ tiêu chí quốc gia xã NTM, NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 (bộ tiêu chí ban hành ngày 8/3/2022), xã mới đạt 5/19 tiêu chí. Số tiêu chí chưa đạt còn nhiều, nên nếu để đến năm 2023 mới bắt tay vào thực hiện sẽ rất khó.

Chính vì vậy, ngay trong năm 2022, xã đã chủ động thực hiện các tiêu chí, trong đó chủ yếu là các tiêu chí liên quan trực tiếp đến sự chung tay, góp sức của người dân như: giao thông, môi trường, cơ sở vật chất văn hóa… Để thực hiện các tiêu chí này, UBND xã đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động. Cụ thể: qua 10 tháng đầu năm 2022, xã đã lồng ghép tuyên truyền  70 cuộc về NTM với 2.900 lượt người nghe; phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội…

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân trên địa bàn xã hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và vai trò của mình trong xây dựng NTM, từ đó tích cực chung sức thực hiện các tiêu chí. Ông Đỗ Quang Huân, Bí thư Chi bộ, trưởng thôn Bình An cho biết: Năm 2022, sau khi được tuyên truyền, vận động về việc xây dựng nhà văn hóa thôn, người dân trong thôn tích cực hưởng ứng tham gia. Để triển khai xây dựng, người dân trong thôn đã đóng góp 600.000 đồng/nhân khẩu. Qua đó cán bộ, đảng viên và người dân trong thôn đã đóng góp được 185,5 triệu đồng. Có nguồn lực, cộng với sự đồng thuận cao của người dân, tháng 7/2022 công trình bắt đầu xây dựng và đến nay công trình đã cơ bản hoàn thành.

Cùng với người dân thôn Bình An, qua 10 tháng đầu năm 2022, người dân trên địa bàn xã Lâm Ca đã đóng góp 150.000 công lao động, hiến hơn 4.000 m2 đất, đóng góp khoảng 900 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa thôn và các công trình hạ tầng NTM khác.

Cùng với sự nỗ lực, chủ động của xã Lâm Ca, để hỗ trợ xã từng bước hoàn thiện các tiêu chí, UBND huyện Đình Lập đã triển khai các giải pháp cụ thể. Ông Hoàng Thanh Đạm, Phó Chủ tịch UBND huyện Đình Lập cho biết: Để hỗ trợ xã Lâm Ca hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn NTM năm 2023, ngay từ những năm trước đó, UBND huyện đã cân đối, lồng ghép nguồn lực để hỗ trợ xã xây dựng các công trình hạ tầng đòi hỏi nguồn vốn lớn, thời gian thực hiện kéo dài.

Cụ thể từ năm 2019 đến nay, trên địa bàn xã Lâm Ca được đầu tư xây dựng 23 công trình giao thông, trạm y tế, trường học, công trình điện, nước sinh hoạt, nhà văn hóa xã… Hiện nay, các phòng, ban chuyên môn của huyện phối hợp với UBND xã Lâm Ca hoàn thành rà soát danh mục 6 công trình để tiếp tục đầu tư xây dựng năm 2023. Qua đó, giúp xã sớm hoàn thành các tiêu chí về hạ tầng trong xây dựng NTM.

Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao, sự chủ động của huyện, của xã và sự chung sức, đồng lòng của người dân, việc triển khai xây dựng NTM trên địa bàn xã Lâm Ca đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Ông Nguyễn Chí Sơn, Chủ tịch UBND xã cho biết: Đến hết tháng 10/2022, xã Lâm Ca đã đạt 10/19 tiêu chí và phấn đấu hết năm 2022, xã đạt 14/19 tiêu chí.

Với số tiêu chí đã đạt như vậy thì bước sang năm 2023, khi được lựa chọn là xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM, xã Lâm Ca sẽ có nhiều thuận lợi trong việc thực hiện các tiêu chí còn lại. Qua đó, không chỉ giúp xã hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn NTM năm 2023 mà còn trực tiếp góp phần vào việc giúp huyện Đình Lập hoàn thành mục tiêu huyện đạt chuẩn NTM trong giai đoạn 2021-2025.

Nguồn: baolangson.vn