Thứ hai, 16 Tháng 10 2023 16:28

Xây dựng nông thôn mới ở Bắc Sơn: Chủ động từ các xã ngoài kế hoạch

Những năm gần đây, Bắc Sơn là một trong những huyện đi đầu trong việc xây dựng nông thôn mới (NTM) ở xã nằm ngoài kế hoạch của tỉnh.

dinh quyet

Đường giao thông nông thôn ở thôn Khau Ràng, xã Đồng Ý được bê tông hóa giúp việc đi lại của người dân thuận tiện hơn

Đầu tháng 10/2023, tại cuộc kiểm tra việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Bắc Sơn, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, kết quả mà huyện Bắc Sơn đạt được trong việc xây dựng NTM, đặc biệt là sự chủ động của huyện trong việc chỉ đạo xây dựng xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ở xã ngoài kế hoạch của tỉnh.

Xác định rõ việc xây dựng NTM ở các xã ngoài kế hoạch sẽ khó khăn hơn do nguồn lực đầu tư hạn chế, xuất phát điểm của các xã thấp,  song huyện Bắc Sơn vẫn đặt quyết tâm rất cao và triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Ông Lộc Quang Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn cho biết: Hằng năm, bên cạnh tập trung chỉ đạo các xã điểm của tỉnh xây dựng NTM, UBND huyện cũng ban hành kế hoạch cụ thể để thực hiện các tiêu chí NTM ở tất cả các xã trên địa bàn huyện. Đặc biệt, từ năm 2021 đến nay, UBND huyện chỉ đạo đưa các xã ngoài kế hoạch của tỉnh phấn đấu đạt chuẩn xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Theo đó, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp chặt chẽ với UBND các xã để tổ chức rà soát từng tiêu chí; đánh giá khả năng thực hiện. Sau khi lựa chọn được các xã có khả năng đạt chuẩn, UBND huyện tiếp tục cân đối, lồng ghép các nguồn lực, đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để huy động sự chung sức của người dân cùng thực hiện các tiêu chí. Xã Chiến Thắng là một ví dụ.

Sau nhiều năm nỗ lực, cố gắng, đến năm 2017, xã Chiến Thắng được công nhận xã đạt chuẩn NTM và năm 2020 đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Bước sang năm 2022, mặc dù không phải là xã điểm của tỉnh song xã Chiến Thắng vẫn đặt quyết tâm rất cao  phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Ông Hoàng Quang Phiệt, Chủ tịch UBND xã Chiến Thắng cho biết: Để thực hiện các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu, năm 2022, UBND huyện đã cân đối, lồng ghép nguồn lực hỗ trợ   xã hơn 6 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, các mô hình sản xuất. Cùng với nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, UBND xã đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền về xây dựng xã NTM kiểu mẫu ở 100% các thôn với 1.550 lượt người tham dự; tổ chức 20 cuộc tuyên truyền lồng ghép thông qua các buổi sinh hoạt, hội họp từ xã đến thôn. Qua đó, người dân trên địa bàn xã đã đóng góp ngày công, tiền mặt trị giá hơn 1 tỷ đồng để chung sức thực hiện các tiêu chí. Năm 2022, xã Chiến Thắng là 1 trong 2 xã đầu tiên trên địa bàn tỉnh được công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

“Những kết quả mà huyện Bắc Sơn đạt được trong việc tự phấn đấu đưa các xã ngoài kế hoạch của tỉnh đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đã góp phần vào việc hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM chung trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Bắc Sơn trở thành điểm sáng và tạo động lực để các huyện, xã khác trên địa bàn tỉnh phấn đấu thực hiện, qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.”

Ông Hoàng Đăng Dũng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh

Tương tự  Chiến Thắng, mặc dù không phải là xã điểm của tỉnh song năm 2021, xã Đồng Ý đã phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Ông Phạm Bá Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đồng Ý cho biết: Nguồn lực Nhà nước hỗ trợ để xây dựng xã NTM nâng cao hạn chế. Chính vì vậy, để thực hiện các tiêu chí , UBND xã đã phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động huy động sự chung sức của người dân.Thông qua đó, người dân trên địa bàn hiểu và tích cực chung sức thực hiện các tiêu chí.

Theo đó, năm 2021, người dân các thôn trên địa bàn xã Đồng Ý đã đóng góp công sức, tiền của trị giá gần 1,9 tỷ đồng. Từ nguồn lực đó đã góp phần quan trọng giúp xã Đồng Ý hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao năm 2021.

Cùng với 2 xã kể trên, từ năm 2022 trở lại đây, huyện Bắc Sơn có thêm 2 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM ngoài kế hoạch của tỉnh (xã Chiêu Vũ và Tân Hương), 1 xã  phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023 (xã Vũ Sơn). Tổng nguồn lực Nhà nước hỗ trợ 5 xã trên là hơn 50 tỷ đồng; Nhân dân đóng góp ngày công, tiền mặt trị giá hơn 4 tỷ đồng và hiến trên 5.000 m2 đất. Đến nay, xã Chiến Thắng được công nhận đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu; xã Đồng Ý được công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao; 2 xã Chiêu Vũ và Tân Hương đạt 19/19 tiêu chí xã NTM; xã Vũ Sơn đạt 11/19 tiêu chí xã NTM nâng cao và dự kiến cuối năm 2023 sẽ hoàn thành 19/19 tiêu chí.

Nguồn: baolangson.vn

Download tại đây