Tin tức - Sự kiện

Trong những năm qua, bên cạnh nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, người dân các xã nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh đã tích cực chung tay, góp sức để triển khai xây dựng và duy trì các khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), huyện Bắc Sơn chỉ đạo các xã NTM tiếp tục tập trung củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Trong đó, nổi bật nhất là xây dựng các khu dân cư NTM kiểu mẫu và xã NTM nâng cao.

So với các xã điểm phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2021 thì xã Thiện Long, huyện Bình Gia gặp nhiều khó khăn nhất. Trước thực tế đó, các cấp, ngành trên địa bàn huyện đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để hỗ trợ, gỡ khó cho xã.

Năm 2021, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất trong xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Hữu Lũng là phấn đấu đưa xã Yên Thịnh đạt chuẩn NTM. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cũng như một số yếu tố khách quan khác khiến cho việc triển khai các tiêu chí gặp nhiều khó khăn. Trước thực tế đó, huyện Hữu Lũng vẫn đặt quyết tâm cao nhất để hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM.

Tính đến cuối tháng 7/2021, trong số 10 xã điểm phấn đầu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021, chỉ có 3 xã đạt chuẩn tiêu chí giao thông. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí này, hiện nay, Sở Giao thông Vận tải đang khẩn trương phối hợp với UBND các huyện rà soát khó khăn, vướng mắc, đề ra các giải pháp, tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành tiêu chí giao thông trong tháng 11/2021.

Tiêu chí tổ chức sản xuất (tiêu chí số 13) trong xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong những tiêu chí quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ổn định, bền vững. Tuy nhiên, trên thực tế, việc triển khai thực hiện tiêu chí 13 trên địa bàn tỉnh vẫn còn những vướng mắc cần khắc phục trong thời gian tới.

Từ năm 2017 đến nay, từ nguồn vốn hỗ trợ sản xuất của chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Bắc Sơn đã hỗ trợ xây dựng hệ thống tưới nhỏ giọt cho nhiều hộ trồng cây ăn quả. Qua đó, góp phần nâng cao năng suất, tăng hiệu quả kinh tế cho người dân.

Năm 2021, xã Thiện Long, huyện Bình Gia phấn đấu hoàn thành tiêu chí giao thông chương trình xây dựng nông thôn mới. Để đạt chuẩn, xã phải làm mới ít nhất 10 km đường giao thông trục thôn, ngõ xóm. Đây là thách thức lớn đối với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân nơi đây, bởi Thiện Long là xã đặc biệt khó khăn, diện tích tự nhiên rộng, dân cư sinh sống không tập trung. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của Nhà nước, nỗ lực của người dân, Thiện Long đang dồn toàn lực để hoàn thành tiêu chí này.