Tin tức - Sự kiện

LSO- Trong năm 2015 và 2016, tỉnh Lạng Sơn đã ưu tiên nguồn lực, xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích xây dựng các mô hình sản xuất có trọng tâm, trọng điểm gắn với chuyển giao khoa học kỹ thuật. Tuy nhiên, sức lan tỏa, khả năng nhân rộng của các mô hình còn khiêm tốn.

         Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tại hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2017 và giai đoạn 2017-2020 diễn ra sáng nay (7/2).