Tin tức - Sự kiện

Ngày 12/7/2023, đoàn công tác của tỉnh do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với một số sở, ngành, đoàn thể của tỉnh, doanh nghiệp kiểm tra tình hình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Bắc Sơn.

Ngày 06/7/2023, đoàn công tác của tỉnh do Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với một số sở, ban, ngành kiểm tra chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Tràng Định.

Ngày 30/6/2023, Sở Y tế phối hợp với một số sở, ngành tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

Ngày 22/6/2023, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với một số sở, ngành liên quan kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Chi Lăng.

Ngày 16/6/2023, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với một số sở, ngành tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Văn Quan.

Trong những năm qua, việc triển khai các đề tài, dự án thuộc Chương trình khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua đó, góp phần vào việc thúc đẩy xây dựng NTM trên địa bàn.

Những năm qua, cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã đã thường xuyên quan tâm quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân các dân tộc, nhất là ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng trọng điểm về quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh.

Từ đầu năm 2022 đến nay, bên cạnh các xã được chọn chỉ đạo điểm xây dựng nông thôn mới (NTM), nhiều xã khác trên địa bàn tỉnh cũng nỗ lực, quyết tâm trong xây dựng NTM. Trong đó, có 5 xã vượt trội hơn cả đã và đang phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.