Thứ tư, 18 Tháng 10 2023 15:45

Kiểm tra xây dựng nông thôn mới tại huyện Lộc Bình

Ngày 18/10/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với một số sở, ngành, đơn vị liên quan  kiểm tra tình hình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) và tổ chức giúp đỡ các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao năm 2023 trên địa bàn huyện Lộc Bình.

IMG 1748

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi kiểm tra

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, qua 9 tháng đầu năm 2023, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện Lộc Bình đã được quan tâm chỉ đạo sát sao; UBND huyện, các xã đã chủ động ban hành kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện chương trình; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động huy động sự chung sức của người dân thực hiện các tiêu chí; cân đối, lồng ghép nguồn lực (trên 46 tỷ đồng) để hỗ trợ các xã thực hiện các tiêu chí liên quan đến xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất…

Kết quả đến nay, bình quân mỗi xã trên địa bàn huyện đạt 12,58 tiêu chí; 8/19 xã đạt 19/19 tiêu chí, các xã còn lại đạt 5-16 tiêu chí NTM.

IMG 1783

Lãnh đạo UBND huyện Lộc Bình phát biểu tại buổi kiểm tra

Đối với xã Tĩnh Bắc (xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2023) và xã Khánh Xuân (xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023), từ đầu năm 2023 đến nay, bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước, UBND 2 xã đã phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động sự chung sức của người dân để cùng thực hiện các tiêu chí.

IMG 1819

Các đại biểu thảo luận tại buổi kiểm tra

Kết quả đến nay, xã Tĩnh Bắc đạt 16/19 tiêu chí xã NTM, 3 tiêu chí chưa đạt gồm: quy hoạch; trường học; cơ sở vật chất văn hóa. Xã Khánh Xuân đạt 14/19 tiêu chí xã NTM nâng cao, các tiêu chí chưa đạt gồm: quy hoạch; giao thông; văn hóa; thông tin và truyền thông; tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn. Hiện nay, cả 2 xã tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tập trung thực hiện các tiêu chí chưa đạt, phấn đấu hoàn thành trong quý IV/2023.

IMG 1863

Lãnh đạo một số sở, ngành, doanh nghiệp trao biểu trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng NTM cho các xã điểm trên địa bàn huyện Lộc Bình

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng đại diện một số sở, ngành, lãnh đạo UBND huyện Lộc Bình và các cơ quan liên quan đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được trong xây dựng NTM trên địa bàn huyện Lộc Bình 9 tháng đầu năm 2023. Đồng thời phân tích, làm rõ vướng mắc, đề xuất giải pháp để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí NTM, NTM nâng cao trên địa bàn huyện Lộc Bình cũng như 2 xã điểm Tĩnh Bắc và Khánh Xuân. Qua đó phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2023 đề ra.

Nhân dịp này, đại diện một số sở, ngành, doanh nghiệp đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng NTM, NTM nâng cao cho 2 xã điểm Tĩnh Bắc và Khánh Xuân, huyện Lộc Bình với số tiền 230 triệu đồng.

Nguồn: baolangson.vn