Tin tức - Sự kiện

Sự chủ động trong việc triển khai các công trình hạ tầng nông thôn mới (NTM) đã góp phần quan trọng giúp huyện Đình Lập sớm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2021.

Khi đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2021, Quốc Khánh vẫn là xã vùng ba, đặc biệt khó khăn của  huyện Tràng Định với 8/19 tiêu chí chưa đạt, trong đó gian nan nhất là tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa. Do đó, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong xã đã quyết tâm thực hiện với nhiều giải pháp thiết thực để hoàn thành tiêu chí này.

Năm 2021, việc triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, quyết tâm đạt mục tiêu đề ra.

“Đường lớn, đã mở đi tới tương lai…”

                                                 HOÀNG VÂN

Qua 8 tháng đầu năm 2021, việc triển khai xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh diễn ra khá chậm. Chính vì vậy, thời điểm này, các huyện đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch xây dựng NTM đề ra.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song với sự chủ động, quyết tâm từ huyện đến các thôn, bản, việc triển khai thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn huyện Lộc Bình đã có những chuyển biến tích cực.

Phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) những năm qua được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, các doanh nghiệp (DN) đã tích cực tham gia vào chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.

Gần 2 tháng nay, đều đặn vào thứ 7 hằng tuần, cán bộ, công chức, viên chức (CNCCVC) các cơ quan từ cấp huyện đến cấp xã ở huyện Đình Lập lại tình nguyện về cơ sở đóng góp một phần công sức của mình tham gia xây dựng nông thôn (XDNTM) mới bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, góp phần để nông thôn mới trên địa bàn ngày càng phát triển, hiện đại.