Tin tức - Sự kiện

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Văn Lãng đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia hiến đất để xây dựng các công trình nông thôn mới, dự án phục vụ dân sinh trên địa bàn.

Từ đầu năm 2021 đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song huyện Văn Lãng vẫn không ngừng nỗ lực, chủ động triển khai các giải pháp đồng bộ, dồn lực đưa xã điểm Tân Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) theo kế hoạch đề ra.

Ngày 7/10/2021, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) tại xã Thái Bình, huyện Đình Lập.

Để nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn, ngày 18/8/2021, UBND huyện Chi Lăng ban hành Kế hoạch số 192/KH-UBND về tổ chức phong trào cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang thực hiện “Ngày chủ nhật đỏ chung sức xây dựng NTM”. Theo đó, vào ngày nghỉ cuối tuần, cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện sẽ sát cánh cùng người dân tham gia xây dựng công trình, phần việc trong xây dựng NTM.

Năm 2021, nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất (PTSX) của chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) ít hơn mọi năm, việc phân bổ lại chậm đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc triển khai thực hiện của các huyện. Trước những khó khăn đó, các huyện đã chủ động trong công tác chuẩn bị cũng như nhanh chóng bắt tay vào thực hiện các mô hình ngay khi nguồn vốn được phân bổ.

Năm 2021, tiến độ xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao trên địa bàn tỉnh diễn ra khá chậm so với mọi năm. Chính vì vậy, những tháng cuối năm, các xã đang tăng tốc để phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra.

Với sự chung tay, góp sức của người dân, việc triển khai xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao trên địa bàn xã Bằng Mạc, huyện Chi Lăng đã đạt được những kết quả rõ nét.

Trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), thành phố Lạng Sơn (TPLS) đã quan tâm, bố trí nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ thực hiện hoàn thiện và phát huy các tiêu chí về văn hóa. Qua đó, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị các di sản văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.