Tin tức - Sự kiện

Ngày 22/8/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với một số cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Cao Lộc.

Chiều 21/8/2023, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh phối hợp với một số sở, ngành liên quan kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện Văn Lãng.

Ngày 18/8/2023, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh phối hợp với một số sở, ngành liên quan kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện Đình Lập.

Ngày 17/8/2023, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh phối hợp với một số sở, ngành liên quan kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện Văn Quan.

Ngày 16/8/2023, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh phối hợp với một số sở, ngành liên quan kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện Chi Lăng.

Trong 2 ngày 26 và 27/7/2023, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn phối hợp với UBND huyện Lộc Bình tổ chức tập huấn công tác xây dựng nông thôn mới năm 2023 tại huyện Lộc Bình. Tham gia lớp tập huấn có 100 học viên là cán bộ, công chức đại diện BCĐ các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện, Đại diện Văn phòng Điều phối xây dựng NTM huyện; thành viên BCĐ, BQL xây dựng NTM các xã và Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, thành viên ban phát triển thôn của các xã đã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016-2021, các xã chưa đạt chuẩn NTM trên địa bàn huyện Lộc Bình.

Từ đầu năm 2023 đến nay, bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước, các cấp, ngành liên quan trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để huy động thêm nguồn lực xã hội hóa. Từ đó góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Sáng 17/7/2023, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 – 2025. Đồng chí Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Bộ NN&PTNT đến điểm cầu các tỉnh, thành trong cả nước.