Tin tức - Sự kiện

Mặc dù mới được triển khai thực hiện, kinh phí hỗ trợ ít song việc triển khai xây dựng các khu vườn mẫu trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định.

Từ đầu năm 2021 đến nay, việc triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Tràng Định gặp không ít khó khăn, lúng túng dẫn tới khó hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM năm 2021 đề ra. Trước thực tế đó, huyện đang “gồng mình” để triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Thời gian qua, ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã có những đóng góp quan trọng vào Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn. Trong đó, việc lấy ý kiến về sự hài lòng của Nhân dân về chương trình này luôn được MTTQ các cấp coi trọng, góp phần để kết quả mang lại thực chất, khách quan, tạo sự đồng thuận xã hội…

Từ đầu năm 2021 đến nay, mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định, song việc triển khai thực hiện tiêu chí môi trường ở các xã điểm phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2021trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp những khó khăn nhất định. Thời điểm này, các xã đang nước rút thực hiện tiêu chí này.

Với sự quan tâm, hỗ trợ nguồn lực của Nhà nước, sự chung tay, góp sức của Nhân dân, việc triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu trên địa bàn huyện Chi Lăng có nhiều chuyển biến rõ nét.

Năm 2021, việc triển khai xây dựng thôn nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh gặp rất nhiều khó khăn và hiện nay đang đứng trước khả năng khó hoàn thành mục tiêu.

Qua hơn 9 tháng đầu năm 2021, việc triển khai thực hiện tiêu chí trường học trong xây dựng nông thôn mới (NTM) diễn ra khá chậm, nhiều công trình đứng trước nguy cơ không đảm bảo tiến độ. Trước thực tế đó, việc tìm giải pháp để khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đang được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo sát sao.

Năm 2021, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức song xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc vẫn quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) đề ra.