Tin tức - Sự kiện

Ngày 6/10/2023, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) tỉnh do lãnh đạo Ban Dân tộc làm trưởng đoàn kiểm tra tình hình thực hiện các CTMTQG trên địa bàn huyện Hữu Lũng.

Ngày 5/10/2023, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) tỉnh do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện các CTMTQG trên địa bàn huyện Cao Lộc.

Ngày 23/9/2023, Lãnh đạo Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh cùng đại diện một số sở, ngành, đoàn thể, cán bộ làm công tác xây dựng NTM các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã đến học tập kinh nghiệm xây dựng NTM tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 18/9/2023, tại thị trấn Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Báo Vĩnh Phúc đăng cai tổ chức Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 28, năm 2023 với chủ đề “Báo Đảng địa phương với nhiệm vụ tuyên truyền về xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao và làng văn hóa kiểu mẫu”.

Ngày 15/9/2023, tại thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng tổ chức hội nghị tập huấn “Tăng cường công tác giám sát, đánh giá, nâng cao năng lực, truyền thông xây dựng nông thôn mới (NTM) và thực hiện phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng NTM” năm 2023.

Ngày 31/8/2023, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh phối hợp với một số sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra tiến độ triển khai chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện Bắc Sơn.

Chiều 29/8/2023, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra tiến độ triển khai xây dựng NTM trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

Ngày 23/8/2023, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh phối hợp với một số sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra tiến độ triển khai chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện Tràng Định.