Thứ hai, 31 Tháng 10 2022 09:47

Xã Quan Sơn đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 14/9/2022, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng tổ chức lễ đón bằng công nhận xã Quan Sơn đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2021.

CN1

Đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM và tặng hoa chúc mừng đại diện xã Quan Sơn

Dự buổi lễ có đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Chi Lăng, xã Quan Sơn và đông đảo người dân trên địa bàn xã.

Năm 2011, xã Quan Sơn đạt 5/19 tiêu chí, hạ tầng còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã còn 20%.

Giai đoạn 2011-2021, từ sự đầu tư nguồn lực của Nhà nước (vốn đầu tư trực tiếp cho chương trình là 61,2 tỷ đồng, vốn lồng ghép 12 tỷ đồng) và sự chung tay, góp sức của người dân (người dân trên địa bàn đóng góp 6,5 tỷ đồng, 45.256 ngày công lao động; hiến 8.329m2 đất), các công trình hạ tầng NTM được đầu tư xây dựng; các mô hình phát triển sản xuất phù hợp, hiệu quả ngày càng được nhân rộng góp phần nâng cao thu nhập cho người dân; tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 của xã còn 6,48%.

CN
Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong xây dựng NTM trên địa bàn xã Quan Sơn

Qua đó diện mạo nông thôn ở Quan Sơn không ngừng thay đổi, hệ thống điện, đường, trường, trạm, cơ sở vật chất văn hóa được xây dựng khang trang tạo thuận lợi cho sinh hoạt, phát triển sản xuất của người dân; đời sống người dân được nâng lên… Với những kết quả đạt được, xã Quan Sơn đã được công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2021.

Năm 2022 và những năm tiếp theo, xã Quan Sơn tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt; đẩy mạnh phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sự chung tay, góp sức của người dân; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để củng cố hạ tầng, xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu…Qua đó từng bước thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Nhân dịp này, một số tập thể, cá nhân trên địa bàn xã Quan Sơn đã vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng về những thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM.

Nguồn: baolangson.vn