Tin tức phát triển sản xuất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Mặc dù mới được triển khai thực hiện, kinh phí hỗ trợ ít song việc triển khai xây dựng các khu vườn mẫu trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định.

          Lạng Sơn là tỉnh miền núi có tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp chiếm hơn 74% diện tích tự nhiên. Ðể khai thác những lợi thế, tiềm năng, trong những năm qua, tỉnh đã có nhiều giải pháp về phát triển lâm nghiệp, nhất là phát triển trồng cây lâm sản ngoài gỗ đem lại hiệu quả kinh tế cao.

        Những năm qua, UBND huyện Chi Lăng đã chú trọng xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng phát triển sản phẩm nông sản chủ lực, qua đó, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy tiến trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

          Những năm gần đây, cùng với việc mở rộng diện tích trồng cây ăn quả, huyện Hữu Lũng còn triển khai các giải pháp nâng cao năng suất và giá trị sản phẩm. Từ đó, giá trị cây ăn quả được nâng lên, góp phần quan trọng vào việc tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

          Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bình Gia đã đạt được những kết quả tích cực.

         Hiện nay, nông dân ngày càng khẳng định vai trò trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Nhằm vận động nông dân vươn lên phát triển kinh tế, Hội Nông dân huyện Bắc Sơn đã triển khai nhiều giải pháp để thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG).

         Từ năm 2018 đến nay, với việc khai thác hiệu quả các nguồn vốn, sự vào cuộc của các cấp ủy chính quyền cùng người dân, huyện Bình Gia đã xây dựng thành công 74 mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, từng bước thực hiện hiệu quả việc tái cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn.

         Khoảng 3 năm trở lại đây, số lượng các hợp tác xã (HTX) thành lập mới trên địa bàn tỉnh tăng đột biến. Không để tình trạng các HTX tồn tại theo kiểu hình thức, tỉnh đã có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX thành lập mới này.