Tin tức tiến độ thực hiện ntm

Từ đầu năm 2023 đến nay, với sự quan tâm sát sao của các cấp, ngành cùng sự chung tay, góp sức của người dân, việc triển khai thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm (tiêu chí môi trường) ở các xã điểm phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực.

Từ đầu năm 2023 đến nay, việc triển khai xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn mới (NTM) ở các xã trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, tiến độ triển khai ở một số xã điểm hiện nay vẫn còn khá chậm. Chính vì vậy thời điểm này, các cấp, ngành, đơn vị liên quan đang khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, nước rút hoàn thành các công trình đảm bảo kế hoạch đề ra.

Từ đầu năm 2023 đến nay, việc triển khai thực hiện tiêu chí giao thông ở một số xã điểm nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh vẫn còn chậm. Hiện nay đang là thời điểm “vàng” để làm đường. Chính vì vậy, các xã điểm đang dồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí này.

Từ đầu năm 2023 đến nay, trong khi việc giải ngân vốn đầu tư phát triển 2 chương trình mục tiêu quốc gia khác là chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình giảm nghèo bền vững khá chậm thì kết quả giải ngân vốn đầu tư phát triển chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) lại đạt cao nhất với tỷ lệ giải ngân đạt 77% kế hoạch vốn giao.

Thời điểm này, các công trình khởi công mới được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Cao Lộc đang được các đơn vị xây lắp gấp rút triển khai để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, phục vụ người dân và hỗ trợ thúc đẩy phát triển sản xuất.

Mặc dù số lượng công trình nhiều, thời tiết diễn biến phức tạp song việc triển khai xây dựng công trình cơ sở hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Đình Lập vẫn đạt được những kết quả ấn tượng.

Từ đầu năm 2023 đến nay, huyện Chi Lăng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2023 đề ra.

Những ngày gần đây, thời tiết mưa, nắng thất thường đã gây ảnh hưởng đến việc triển khai thi công các công trình hạ tầng nông thôn mới (NTM). Trước thực tế đó, các cơ quan, đơn vị liên quan đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để tập trung khắc phục, đẩy nhanh tiến độ.