Thông tin khác

Trong hai ngày 17- 18/9/2022, Báo Lạng Sơn tổ chức tập huấn nghiệp vụ báo chí và cập nhật thông tin chương trình xây dựng nông thôn mới.

         Trong xây dựng nông thôn mới (NTM), công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng. Trên địa bàn tỉnh, những năm qua, công tác tuyên truyền xây dựng NTM đã và đang được các cấp, ngành quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức.