Tin tức phát triển sản xuất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Thời gian qua, nguồn vốn cho vay theo Nghị quyết 08 ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2025 và Nghị quyết số 15 ngày 17/7/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 08 của HĐND tỉnh đã giúp nhiều hộ dân trên địa bàn xã Ái Quốc, huyện Lộc Bình có thêm nguồn vốn để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.

Ngày 28/11/2022, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết mô hình nuôi cá nheo Mỹ trong lồng bè trên sông và hồ chứa gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm năm 2022. Tham dự hội nghị có đại diện các hộ tham gia mô hình và người dân nuôi cá lồng của huyện Văn Quan, Lộc Bình, Tràng Định.

Những năm gần đây, các cấp, ngành liên quan trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai nhiều biện pháp để từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp trên địa bàn.

Những năm gần đây, sản xuất vụ đông đã đem lại hiệu quả kinh tế cao đối với người nông dân. Do vậy, các cấp, ngành chức năng đã tập trung chỉ đạo, xây dựng kế hoạch hướng dẫn người dân chủ động sản xuất vụ đông đảm bảo khung thời vụ, nâng hiệu quả kinh tế.

Thời gian qua, bên cạnh việc phát triển sản xuất nông nghiệp, một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chú trọng công tác sơ chế, chế biến nông sản sau thu hoạch. Từ đó, tạo ra những sản phẩm đa dạng, góp phần nâng giá trị sản phẩm.

Trong những năm gần đây, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Lộc Bình đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tuyển chọn giống cây ưu tú với cây chanh rừng tại xã Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình). Tuyển chọn giống là bước đệm quan trọng để phát triển, mở rộng diện tích cây chanh rừng trong thời gian tới.

Chiều 14/11/2022, Hội Nông dân tỉnh tổ chức chương trình tôn vinh “Nông dân xuất sắc” và “Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu” tỉnh lần thứ nhất.

Sáng 14/11/2022, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nông dân năm 2022 với chủ đề “Tiếp sức, hỗ trợ nông dân phục hồi phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững”.