Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình số 22/CTr-UBND ngày 15/7/2016 về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu 1485/BC-STTTT
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 13/08/2020
Tải xuống
Download attachments: