Tin tức phát triển sản xuất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Nuôi chim cu gáy Pháp không tốn nhiều diện tích chuồng trại, ít dịch bệnh, dễ chăm sóc, phù hợp với tập quán và điều kiện khí hậu tỉnh Lạng Sơn. Đây là mô hình khởi nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao của một thanh niên ở huyện Hữu Lũng.

Xây dựng và phát triển chuỗi liên kết sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm đóng vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp. Do vậy, thời gian qua, UBND huyện Chi Lăng đã chú trọng thực hiện nội dung này, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, giá trị sản xuất nông nghiệp.

Ngày 9/12/2022, tại thành phố Lạng Sơn, Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức hội nghị tổng kết dự án “Xây dựng mô hình trồng rừng thâm canh trám bằng cây ghép”.

Những năm gần đây, nhiều hộ dân tại huyện Bắc Sơn đã tận dụng diện tích đất rừng trồng mới ở những năm đầu để trồng xen canh lúa nương (giống lúa nếp nương bản địa). Qua đó, mang lại lợi ích kép, vừa tăng thu nhập cho gia đình, vừa hạn chế xói mòn và tạo nguồn phân hữu cơ tốt cho cây lâm nghiệp mới trồng phát triển.

Những năm qua, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, cựu chiến binh (CCB) tỉnh Lạng Sơn luôn đoàn kết, vượt khó khăn, thử thách, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tích cực tham gia các phong trào thi đua, nổi bật là phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”.

Thời gian qua, từ việc triển khai đồng bộ các biện pháp, chú trọng khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, công tác giảm nghèo trên địa bàn xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng đã đạt những kết quả tích cực. Qua đó, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống người dân.

Những năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” luôn được Hội Nông dân (HND) xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả và thu hút đông đảo hội viên nông dân (HVND) tham gia. Nhờ đó, đời sống HVND ngày càng cải thiện rõ rệt và góp phần giúp HND xã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Những năm qua, các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Chi Lăng đã làm tốt vai trò “bà đỡ” trong liên kết tiêu thụ sản phẩm nông sản cho nông dân, qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị hàng hóa, nông sản chủ lực của huyện.