Tin tức phát triển sản xuất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Những năm gần đây, người dân xã Vũ Sơn, huyện Bắc Sơn đã chuyển đổi một số diện tích đất canh tác kém hiệu quả sang trồng cây mắc ca. Hướng đi này bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế, tạo sinh kế cho người dân trên địa bàn xã.

Trong bối cảnh chăn nuôi tiềm ẩn nhiều rủi ro về dịch bệnh, việc nuôi gà theo hướng an toàn sinh học (ATSH) là giải pháp hữu hiệu, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế. Do vậy, những năm qua, bên cạnh sự hỗ trợ của ngành chức năng, người dân trên địa bàn tỉnh cũng chủ động học tập, đầu tư phát triển chăn nuôi theo hướng ATSH.

Mặc dù mới đi vào hoạt động được hơn 1 năm, nhưng Hợp tác xã (HTX) Thuận Phát, xã Tràng Phái, huyện Văn Quan đã cho thấy những hiệu quả bước đầu trong trồng nấm theo hướng an toàn.

Những năm gần đây, nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh đã tập trung đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội. Qua đó, góp phần từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX trên địa bàn.

Huyện Hữu Lũng có nhiều vùng sản xuất nông sản theo hướng hàng hóa tập trung lớn của tỉnh. Do vậy, để đảm bảo đầu ra, tăng hiệu quả kinh tế, thời gian qua, chính quyền các cấp huyện Hữu Lũng đã chú trọng triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung – cầu, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn.

Thời gian qua, Trung tâm Khuyến nông (TTKN) tỉnh đã thực hiện và mở rộng các mô hình khuyến nông đa dạng hóa các loại cây trồng, vật nuôi. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.

Thời gian qua, huyện Chi Lăng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ các hợp tác xã (HTX). Từ đó, góp phần tạo thuận lợi để các HTX phát triển, hoạt động hiệu quả.

Xác định phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực trong xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Kim Đồng, huyện Tràng Định đã chú trọng định hướng, hỗ trợ người dân phát triển đa dạng các mô hình sản xuất có hiệu quả.