Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ

  • Tầng 1 Khu Liên cơ, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn

Liên hệ

Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.