Chương trình phối hợp Về đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2018-2020

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu 243/CTPH-BNN-HLHPNVN
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 11/01/2018
Tải xuống
Download attachments: