Thứ hai, 16 Tháng 10 2023 16:14

Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh: Giám sát chuyên đề tình hình, kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố

Sáng 16/10/2023, Đoàn Giám sát của Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh do đồng chí Đoàn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí Thư Thành ủy làm trưởng đoàn giám sát chuyên đề tình hình, kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2020 – 2023.

IMG 7654

Đồng chí Đoàn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí Thư Thành ủy, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu kết luận

Từ năm 2020 đến nay, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp trên địa bàn thành phố Lạng Sơn đã tuyên truyền về xây dựng NTM được hơn 400 cuộc, với hơn 38.000 lượt người dự; người dân đóng góp trên 8,8 tỷ đồng để xây dựng NTM nâng cao.

Hiện nay thành phố có 3/3 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 2 xã NTM nâng cao (Mai Pha, Hoàng Đồng). Mặc dù kết quả đạt được khá toàn diện, nhưng mức độ đạt tiêu chí về cơ sở hạ tầng còn thấp; việc xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu chưa đồng đều ở các thôn; việc duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt còn hạn chế, một số tiêu chí chưa thật sự bền vững như: môi trường, phát triển sản xuất nâng cao thu nhập…

IMG 7647

Lãnh đạo UBND thành phố làm rõ một số vấn đề thành viên đoàn quan tâm

Tại buổi giám sát, thành viên đoàn đã đề nghị lãnh đạo UBND thành phố, các phòng chuyên môn liên quan, UBND các xã làm rõ thêm một số vấn đề như: thực hiện tiêu chí tỷ lệ trường học các cấp đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2; việc xây dựng mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả đa giá trị; nguyên nhân chưa sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa; quản lý vận hành, bảo trì hệ thống loa truyền thanh; tỷ lệ người dân đọc tủ sách pháp luật; công tác huy động nguồn lực xã hội hóa người dân tham gia xây dựng NTM nâng cao; công năng sử dụng nhà văn hóa thôn…

Phát biểu kết luận, Trưởng đoàn giám sát đề nghị cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể, phân công nhiệm vụ gắn với trách nhiệm, bảo đảm sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tập trung huy động tối đa các nguồn lực xã hội hóa trong xây dựng NTM. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh hướng dẫn, kiểm tra cơ sở thực hiện các tiêu chí thuộc mảng lĩnh vực quản lý.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền 3 xã rà soát các tiêu chí, tập trung giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, đồng thời hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt theo Quyết định số 1494/QĐ – UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh về ban hành Bộ tiêu chí xã NTM, xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2022 – 2025. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội thành phố phát huy vai trò, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM.

Trước đó đoàn đã khảo sát thực tế tại 3 xã trong tháng 9/2023.

Nguồn: baolangson.vn