Thứ hai, 09 Tháng 10 2023 16:51

Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh kiểm tra tại huyện Tràng Định

Ngày 9/10/2023, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) tỉnh do Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện các CTMTQG trên địa bàn huyện Tràng Định.

NT2

Đoàn công tác kiểm tra thực tế công trình đường giao thông trên địa bàn xã Chí Minh, huyện Tràng Định

Theo báo cáo tại buổi làm việc, từ đầu năm 2023 đến nay, việc triển khai các CTMTQ trên địa bàn huyện Tràng Định đã được quan tâm chỉ đạo sát sao; UBND huyện đã kịp thời ban hành các văn bản tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các chương trình; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động huy động sự chung sức của người dân… Qua đó đến nay, các công trình, dự án thuộc 3 CTMTQG đang được tập trung triển khai thực hiện.

NT
Lãnh đạo UBND huyện Tràng Định phát biểu tại buổi kiểm tra

Tổng kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước thực hiện các CTMTQG năm 2023 trên địa bàn huyện Tràng Định là 266,8 tỷ đồng. Kết quả giải ngân đến hết tháng 9/2023 (gồm cả vốn năm 2023 và vốn năm 2022 kéo dài), đối với CTMTQG xây dựng nông thôn mới, giải ngân vốn đầu tư đạt trên 75%, vốn sự nghiệp đạt 5,6%; đối với CTMTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giải ngân vốn đầu tư đạt 61,8%, vốn sự nghiệp đạt 3,5%; đối với CTMTQG giảm nghèo bền vững, giải ngân vốn sự nghiệp đạt 2,2%.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai CTMTQG trên địa bàn huyện còn gặp một số khó khăn như: Việc giải ngân vốn sự nghiệp đạt rất thấp; một số tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 có yêu cầu cao hơn; tiến độ xây dựng một số công trình hạ tầng nông thôn mới còn chậm; nguồn vốn đối ứng của huyện còn hạn chế; vướng mắc trong thực hiện dự án giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất; đối với dự án phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân có nguồn vốn phân bổ lớn so với nhu cầu thực tiễn…

Tại buổi kiểm tra, đại diện một số sở, ngành, UBND huyện Tràng Định đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện các CTMTQG 9 tháng đầu năm 2023. Đồng thời nêu những khó khăn, hạn chế trong việc triển khai thực hiện các chương trình và đề xuất các giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới.

NT1
Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các CTMTQG tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí trưởng đoàn ghi nhận những kết quả huyện Tràng Định đã đạt được trong việc triển khai các CTMTQG từ đầu năm 2023 đến nay. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện các chương trình trên địa bàn huyện vẫn còn tồn tại, hạn chế như tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn thấp, đặc biệt là vốn sự nghiệp; việc lập, phê duyệt mô hình, dự án phát triển sản xuất còn chậm, dàn trải; tiến độ xây dựng nông thôn mới ở xã điểm còn chậm.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí trưởng đoàn kiểm tra nhấn mạnh: UBND huyện Tràng Định cần tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án thuộc các CTMTQG, qua đó nhanh chóng hoàn thiện để người dân được thụ hưởng; tập trung cao độ triển khai, giải ngân vốn ở mức cao nhất; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí ở xã điểm Kháng Chiến; tránh đầu tư các dự án dàn trải, nhỏ lẻ, tập trung xây dựng mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị; tập trung giải ngân nguồn vốn sự nghiệp đạt kết quả cao nhất…

Trước đó, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế một số công trình, dự án trên địa bàn xã Chí Minh, huyện Tràng Định.

Nguồn: baolangson.vn